خطرناک‌ ترین نقطۀ تاریخی تورم کشور در ۴ دهۀ اخیر؟/ تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی - امکان وقوع ابرتورم

Tavarom-Bikari-1 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: امروز ما در خطرناک‌ ترین نقطه تاریخی تورم کشور در ۴ دهه اخیر است. اگر از این مراحل تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت می‌ شود و می‌ تواند به یک ابرتورم منجر شود.
 
مجید رضا حریری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد الزامات رشد اقتصادی کشور در وضعیت کنونی و تأثیر مذاکرات سیاسی بر آن اظهار کرد: بخش بزرگی از شرایط فعلی اقتصادی ما که به گواه همه شرایط مناسبی نیست، تأثیر دیپلماسی و روابط سیاسی است. طرف مقابل جنگ سیاسی ما با دنیا، یعنی آمریکا، این جنگ را به صحنۀ اقتصاد وارد کرده و قطعاً هر کنش یا واکنش سیاسی در تعیین آینده اقتصادی ما، مؤثر است.
 
وی افزود: بخش عمده‌ ای از اقتصاد ایران، متکی بر فروش نفت است. نمی‌ توان اقتصادی را که معتاد به نفت است، به سرعت اعتیادش را قطع کرد. دو سیاست عمده در مورد تحریم‌ ها، تاکنون از طرف مقامات سیاسی کشور اعلام شده که هردو باید همزمان و موازی با یکدیگر پیش بروند. یکی از این سیاست‌ ها تلاش برای رفع تحریم‌ ها است که از طریق مذاکرات سیاسی دنبال می‌ شود. همۀ سیستم ما باید تلاش کند تا از طریق مذاکره، تحریم‌ ها را رفع کند. اما همۀ این کار در اختیار ما نیست، یعنی اگر ما ۱۰۰ درصد هم برای انجام مذاکره در راستای رفع تحریم، مایل باشیم، تنها ۵۰ درصد از موضوع در اختیار ما است و ۵۰ درصد دیگر در اختیار آمریکا نیست. یک بار در سال ۹۵ به توافق رسیدیم، اما در انتها طرف دیگر از توافق خارج شد و یک سری از سختگیری‌ ها را هم هنوز به مبادلات ما داشت. بنابراین همۀ این موضوع در اختیار ما نیست.
 
حریری تصریح کرد: در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ ها، باید تلاش کنیم تا اثر تحریم‌ ها بر اقتصاد کشور را به حداقل برسانیم. برای اینکار باید تجارت‌ های دوجانبه خود را بخصوص با کشورهای همسایه و کشورهایی که می‌ توانیم آنها را برای مبادله با وجود تحریم‌ ها راضی کنیم، توسعه دهیم و بتوانیم توافق‌ های تجارت‌ دو جانبه ترجیحی یا آزاد برقرار کنیم. باید توجه داشت که ۹۰ درصد از صادرات و واردات ما با حدود ۷ کشور است، باید سعی کنیم که تنوع بازار و تنوع و تعدد شرکا داشته باشیم.
 
وی با تأکید بر اهمیت موضوع مهار تورم، گفت: هر تصمیمی در کشور گرفته می‌ شود، باید عواقب آن را از جهت افزایش یا کاهش نرخ تورم بسنجیم، در واقع این موضوع باید اولین مسئله‌ ای باشد که برای هر تصمیمی به آن توجه می‌ شود. هر سیاستی که منجر به افزایش تورم شود، باید حذف شود و یا اثر تورمی آن خنثی شود. تورم امروز ما در خطرناک‌ ترین نقطۀ تاریخی تورم کشور در ۴ دهۀ اخیر است. اگر از این مراحل تورم ۵۰  یا ۶۰ درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت می‌ شود و می‌ تواند به یک ابرتورم منجر شود. بنابراین همه سیاست‌ ها باید پاسخ یک سؤال اصلی را بدهد که آیا منجر به افزایش نرخ تورم می‌ شود یا خیر.
 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین یادآور شد: تورم و تحریم، امروز دو مسئله اصلی اقتصاد ما هستند که باید همیشه آنها را در نظر داشته باشیم که با چه روشی اثر آنها را خنثی کنیم.
 
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: تورم موضوعی پیچیده و تخصصی است که باید در حوزه‌ های سیاست‌ گذاری‌ های عمومی و همچنین سیاست‌ گذاری‌ های پولی و مالی به آن توجه شود. باید از متخصصین با دیدگاه‌ های مختلف اقتصاد سیاسی استفاده شود، یعنی نباید حلقه را در استفاده از این متخصصان تنگ کرد. کسانی که سابقۀ مدیریت آنها سیاست‌ های ضدتورمی است، برای مثال به آقای طیب‌ نیا گفته می‌ شد «طبیب تورم». در زمان ایشان ما یک تورم ۴۷ یا ۴۸ درصدی را که مربوط به دورۀ آخر آقای احمدی نژاد بود، در ۴ سالۀ اول دولت آقای روحانی که طیب‌ نیا وزیر اقتصاد بود، توانستیم به ۱۱ تا ۱۲ درصد برسانیم. تجربه این کار و افراد مورد نیاز وجود دارند. نمی‌ گوییم که این افراد الان روی کار بیایند، اما بالاخره سرمایه‌ های فکری کشور هستند و باید از آنها مشاوره گرفت. نه فقط آقای طیب‌ نیا، بلکه افراد زیادی وجود دارند که در این مورد صاحب نظر هستند.