مرجوع فلفل و دیگر محصولات کشاورزی صادراتی ایران توسط روسیه به دلیل نقض مکرر استانداردهای بهداشتی

iran rus tahatori 24042014 رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران گفت: فدراسیون روسیه در نامه‌ ای به رئیس گمرک داغستان تأکید کرده است، واردات فلفل از ایران به دلیل آنچه نقض مکرر استانداردهای بهداشتی عنوان شده است، انجام نشود.
 
سیدرضا نورانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در‌بارۀ منع واردات فلفل ایران به روسیه، اظهار داشت: ‌فدراسیون روسیه نامه ای به رئیس گمرک داغستان نوشته و تأکید کرده است، واردات فلفل‌ از ایران به دلیل آنچه نقض مکرر استانداردهای بهداشتی عنوان شده است، انجام نشود.
 
رئیس اتحادیۀ ملی محصولات کشاورزی ایران تصریح کرد: روسیه فلفل وارداتی از ایران را با ادعای‌ نداشتن گواهینامۀ باقیماندۀ سموم کشاورزی، مرجوع کرده است.
 
وی در پاسخ به اینکه آیا ممنوعیت واردات تنها برای فلفل است یا سایر محصولات کشاورزی یا غذایی را هم در بر می گیرد؟، گفت: در این نامه که به زبان روسی نوشته شده و به فارسی ترجمه شده است، چندان غرض‌ گویا نیست، اما در بخشی از نامه به فلفل اشاره شده است و در بخشی دیگر از نامه، ظاهراً عنوان محصولات کشاورزی آمده است.
 
سازمان توسعه تجارت منع واردات محصولات ایران به روسیه را پیگیری می‌ کند:
 
نورانی گفت: بر اساس گفتگویی که با سازمان توسعه تجارت داشتیم، موضوع منع واردات روسیه را پیگیری می‌ کنند و این مسئله هر چه زودتر حل خواهد شد.
 
‌وی افزود: این اطلاعیه بسیار جدی است و امیدواریم صادرات برخی محصولات کشاورزی ما با کاهش مواجه نشود.‌‌
 
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران به مشکلات پروتکل بین ایران و سایر کشورها اشاره کرد و گفت: این پروتکل‌ ها یک‌ جانبه و به ضرر کشور ما است و باید مسئولان در بارۀ اینها، تصمیم و بررسی جدی انجام دهند.
 
وی در پاسخ به این سؤال که مگر این پروتکل‌ ها با توافق کشورها انجام نمی شود؟، گفت: درست است، اما برخی از این پروتکل ها مربوط به سال‌ های گذشته است و باید بازنگری و بازبینی شود.
 
نورانی تصریح کرد: اگر قرار است روسیه در‌بارۀ محصولات صادراتی ما اینگونه مو شکافی کند و به اصطلاح با ذره بین همه چیز را بررسی کند، ما هم باید در بارۀ محصولات وارداتی از کشور آنها، بویژه گندم و جو اقدام متقابل‌ انجام دهیم.
 
به گفته رئیس اتحادیۀ ملی محصولات کشاورزی ایران، برای اصلاح پروتکل‌ های یک‌ طرفه باید همه مسئولان ذیربط در وزراتخانه های صمت‌، سازمان توسعه تجارت‌، جهاد کشاورزی و امور خارجه ورود کنند.