دانمارک فعالیت های جاسوسی چین، روسیه و ایران را مهمترین تهدید علیه خود دانست

Frederiksen-Mette
سرویس های اطلاعاتی دانمارک از افزایش فعالیت های جاسوسی روسیه، چین و ایران در دانمارک ابراز نگرانی کردند. این سرویس ها با انتشار گزارشی تصریح کردند که این فعالیت ها شامل اعمال نفوذ، ارعاب، دستیابی غیرقانونی به فرآورده‌ها، فنون، دانش و اطلاعات و در مواردی حتی اقدام به قتل می شود و تا مناطق خودگردان دانمارک یعنی جزایر فارو و گرینلند نیز گسترش می یابد.
گزارش سرویس های اطلاعاتی دانمارک تصریح می کند که روسیه، چین و ایران مهمترین تهدیدهای امنیتی علیه دانمارک به شمار می روند و در این میان پکن تلاش های گسترده‌ای برای انتقال فنون و دانش های پیشرفته به چین انجام می‌دهد.

در این میان منطقۀ قطب شمال از اهمیت ژئوپولتیکی بالایی برخوردار است و برای دستیابی به منابع طبیعی، راه های دریایی و مناطق نظامی آن رقابت های شدیدی میان روسیه، چین و آمریکا در جریان است.
همین گزارش می افزاید که سرویس های اطلاعاتی ایران، روسیه و چین می کوشند با دانشجویان، پژوهشگران و شرکت های دانمارکی ارتباط برقرار کنند و از این طریق به دانش، فنون و نتیجۀ تحقیقات پژوهشگران دانمارک دست یابند. در نوامبر گذشته، خبرگزاری رویترز فاش کرد که یک پرفسور چینی دانشگاه کپنهاک در همکاری با ارتش چین تحقیقاتی در زمینۀ ژنتیک انجام داده بود بی آنکه رابطۀ خود را با ارتش چین اعلام کند.

گزارش سرویس های اطلاعاتی دانمارک می گوید که چین می‌کوشد برخی تحقیقات مقدماتی را که می توانند کاربرد نظامی داشته باشند به دست آورده و به چین منتقل کند. در تابستان گذشته جراید دانمارک نوشتند که دست کم سی پژوهشگر دانمارکی به استخدام پکن درآمده اند. تلویزیون دولتی دانمارک در ماه مه خبر داد که دولت آمریکا دست کم تا سال ٢٠١٤ از شبکۀ کابل های زیردریایی دانمارک برای شنود گفتگوهای رهبران آلمان، سوئد، نروژ و فرانسه استفاده کرد. در حال حاضر، رئیس اطلاعات نظامی دانمارک به جرم درز اسناد محرمانه در جراید این کشور در زندان به سر می‌برد.
.
منبع: رادیو فرانسه