دروغ حکومتی کاهش نرخ تورم با وجود رشد روزانه و هفتگی قیمت ها

eghtesad shaffaf 17042014 روزنامه اعتماد: آمار نرخ تورم با سفره مردم همخوانی ندارد:

 
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: آماری که ارائه می دهند، تناسبی با واقعیت های روزمره ندارد. مردم برای خرید اقلام های اساسی خود شاهد رشد قیمت ها به صورت روزانه و هفتگی هستند چطور می شود در این شرایط اعلام کرد، نرخ تورم کاهش یافته است. وی درباره گفته های رئیس جمهوری مبنی بر آغاز سیر نزولی نرخ تورم اظهار داشت: سال هاست که داده های غلط در اقتصاد ایران تولید می شود و همین موضوع هم موجب بی اعتمادی شدید مردم نسبت به داده و آمار و اطلاعات رسمی شده است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از موارد، آمارهایی که اعلام می شود، یا ناقص هستند، یا واقعیت ندارند، و مهم تر اینکه، این آمار را به مسئولان اصلی و تصمیم ساز کشور ارائه می کنند و براساس این آمارهای نادرست، برنامه ریزی می شود.
 
تفاوت ایرانی ها و اروپایی ها در صاحب خانه بودن:
 
به دلیل نبود آمار دقیق از وضعیت ملکی- سکونتی خانوارها، گزارش های دقیقی از وضعیت مالکیت یا مستاجر بودن خانوارهای شهری و روستایی در دست نیست.
 
بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن، اظهار کرد: یکی از تصورات ناصحیحی که در کشور ما رواج دارد، این است که بسیاری فکر می کنند، بیشتر مردم اروپا مستأجر هستند. درحالی که طی سال ۲۰۲۰ میلادی، ۷۰ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا در خانه ای زندگی می کردند که مالک آن بودند و ۳۰ درصد بقیه در خانه های اجاره ای زندگی می کردند. وی افزود: این میزان تصرف ملکی و اجاره ای تقریباً با ایران برابر است و اینکه برخی از میزان بالای تصرف ملکی در کشور ما می گویند، انگارۀ ناصوابی است. 
 
کارشناس اقتصادی ادامه داد: اداره آمار کمیسیون اتحادیه اروپا (یورواستات) با انتشار گزارشی در مورد وضعیت مالکیت و اجاره منازل مسکونی در کشورهای عضو این اتحادیه طی سال ۲۰۲۰، اعلام کرد که بیشترین سهم مالکیت در رومانی ثبت شده، کشوری که ۹۶ درصد از جمعیت آن در خانه هایی زندگی می کرده اند که مالک آن بوده اند.