روح عقل آزاد، سراينده طلوع از ايران

Derakht-1 تقدیم به شخصیتی که همه عمرش را در راه آزادی و تلاش برای دمکراسی در ایران سپری نمود و حدود ٣٠ سال در بند استبداد، غیر مستقیم محبوس است.
 
روح عقل آزاد
بغضم گریست بهاری
 
از شرم عشق در بند
آن آرش رهیده
 
از بغض کین در بند
میراث دار عاشق
 
آن شیر شهر آزاد
در بند لیک در رسم
 
آزادتر ز آزاد
شهد صلای عشقش
 
در عرف لامکان شد
پرّان رهیده تا اوج
 
در کوی مهرورزان
رقص حقیقت محض
 
در جان سماء عریان
از روح عقل آزاد
 
اینجا بند بی بند
عصیان و خلق و لبخند
 
جز مهر هیچ تمنا
عالم جمال یکتا
 
این عشق آب تشنه گان است
در سیر وصل این آب
 
این عشق پر حقایق
جاریست در خلایق
 
طلوع، 
تهران، 
۲۵ فروردین ۱۳۹۵