درگذشت دکتر فریدون تقی زاده

Tasliat-1 دکتر فریدون تقی زاده از مبارزین  دیر پای آزادی و استقلال ایران و عضو برجستۀ حزب ملت ایران در خارج از کشور درگذشت.
 
 زنده یاد فریدون تقی زاده از نو جوانی میارزه سیاسی و اجتماعی خود را در راه آزادی و استقلال شروع کرد و تا آخرین لحظات زندگیش به راه  مصدق وفادار ماند. او از پزشکان برجسته و از یاران و هموندان زنده یاد داریوش فروهر بود. یادش گرامی باد.
 
سایت انقلاب اسلامی درگذشت دکتر فریدون تقی زاده را به خانوادۀ محترم، نزدیکان و یاران او و همچنین  مبارزان و کوشندگان راه آزادی و استقلال ایران تسلیت می گوید.