پاینده ایران/ به یاد بمباران سردشت

bombaran sardassht 29062017با درود

فراموش نکرده ایم، امروز هفتم تیرماه سی امین سالروز بمباران شیمیایی هم میهنان زحمت کش و غیرنظامی مان در سردشت، که در آن بیش از یکصد تن شهید و هزاران تن آسیب دیده اند، یادآور تاریکترین روزهای زندگی جنایت بار صدام و ارتش متجاوز بعثی اش در یورش به سرزمین مان است.

سکوت، فراموشی یا بی تفاوتی مجامع بین المللی و انسانهای آزاد  در رویارویی با این اقدام وحشیانه غیر انسانی اندوه بار و شگفت آور است و از سویی پندی است برای دوری از جنگ نابخردانه و روی آوردن به صلح و دفاع شرافتمندانه.

دریغا چشم نابینای قدرت تا ابد کور است

این جنایت ددمنشانه را به مردم غیور و ستم دیده سردشت، خانواده های داغدار و همه¬ی انسان های شریف و هم میهنان تسلیت می گویم و خود را در اندوهشان شریک و دردمند می دانم.

                                                                                   دوستدارتان حسین شاه اویسی

تهران، هفتم تیرماه 1396 خورشیدی