جهانگیر شادانلو: بن بست رژیم در چهل سالگی ان و چرا ان انقلاب به چنین سرنوشتی دچار شد

shadanloo-Jahangirتمام کسانی که در طول چهل سال حکومت روحانیت از جنایت و خیانت حمایت کردند و بازار تملق و چاپلوسی را رواج دادند و دهان مخالفین را به هر صورتی دوختند و یا سکوت کردند در انچه بر سر مردم و کشور امده سهیم هستند .

انها باید از گذشته زشت خود توبه کنند و در صدد جبران منافات باشند
تنها راه برون رفت از وضعیت امروز جامعه نفی حاکمین فردی و ولایت فقیه جعلی بر جامعه و برسمیت شناختن حقوق تمامی احاد جامعه از هر نژاد و قوم و مذهبی که هستند
همانطور که کارنامه چهل ساله رژیم را برسی میکنیم باید کارنامه چهل ساله خود را نیز برسی کنیم و از خود بپرسیم چرا به این وضعیت دچار شدیم .
اگر دچار تعصبات دینی و قومی و کج فهمی نشده بودیم . اگر به حق و حقوق خود و مردم پایبند بودیم و در فکر مقام و قدرت نبودیم و اگر حق و حقوق همه افراد جامعه را محترم شمرده بودیم و اگر زیر بار قبول ولایت فقیه جعلی نرفته بودیم هرگز به چنین نکبتی دچار نمیشدیم .
خیلی از افراد که در رونق بازار تملق و چاپلوسی نقش داشتند و از همکاران و پایه گذاران این استبداد دینی بودند و در جنایت های اول انقلاب و دهه شصت دست داشتند امروز اصلاح طلب شده اند بدون اینکه از گذشته زشت و پر گناه خود که وضعیت امروز کشور و جامعه را بوجود اوردند توبه کنند .
انها باید قبول کنند که در بنیان گذاری چنین حکومتی نقش موءثری داشته اند و باید ضمن اعتراف به گذشته و همراهی استبداد از مردم پوزش بخواهند و در صدد جبران ان بر ایند و خود را اصلاح طلب بدانند .
ظلم در هر صورت محکوم است فاعل ظلم هر که میخواهد باشد چه شاه چه خمینی و چه خامنه ای و یا هر شخص دیگری .
مشکل اساسی اینحاست که ما با ظلم و ستم مخالف نیستیم بلکه با ظالم مخالفیم و همین امر باعث شده که وقتی به قدرت میرسیم همان شیوه ستمگران پیش را بر میگزینیم و به شدت بیشتری چون تجربه و چرایی سقوط ان رژیم را هم دیده ایم . ..امیدوارم بعد از چهل سال به درجه ای از ارزش انسانی رسیده باشیم که با ظلم در همه جا و با همه کس به مخالفت بر خیزیم حتی اگر ظلم از ناحیه بستگان و عزیزان و یا کسانی که به انها باور داریم باشد .....کسانی که با سکوت و تملق و چاپلوسی و حدیث و روایت چاقوی استبداد را تیز کرده و میکنند همان چاقو گردن انها را هم خواهد برید و امروز ما شاهد ان هستیم . و چه شد که روشنفکران ما افکار دوران جهالت را دنبال میکنند ...و متاسف هستم که هنوز عده ای هستند که بفکر جایگزینی حاکمیت فردی بر جامعه هستند و ان هم مقامی جعلی در اسلام به نام ولایت فقیه و متوجه نشده اند که حکومت فردی توسط هر مرام و دین و شخصی که باشد فساد اور و توهین به جامعه میباشد ..باید همه با هم این وصله ناجور و جعلی را از دامن مام میهن بزدائیم همه مردم کشور را با هر عقیده و مرامی محترم و صاحب حق و حقوق برابر هستند ولو بر خلاف ما فکر کنند و بیاندیشند و میگویم که انقلاب 57 حق و خواسته ملت ایران بود ملتی که در یک قرن سه انقلاب کرده و هنوز در استبداد زندگی میکند ملتی که بیش از یک قرن است برای استقلال و ازادی و بر قراری دموکراسی در جنبش است ولی حکومت ولایت فقیه مظلقه دینی وصله ننگی بود که توسط اقای خمینی و مریدان او بر دامن مام میهن با دروغ و تملق و چاپلوسی نشاندند .. ما و نسل امروز باید با هر فکر و اندیشه سیاسی و دینی در صدد پاک کردن این ننگ باشیم و بتوانیم در چهلمین سال انقلاب 57 به خواست ان انقلاب بزرگ و مردمی تحقق ببخشیم و استقلال و ازادی و دموکراسی را به جای این استبداد دینی مستقر کنیم به امید ان روز

جهانگیر شادانلو
فعال سیاسی دوشنبه 3 دی ماه 1397