ابراهیم ملکی : نامه به روحانی

Maleki Ebrahim

جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی

سلام علیکم

دموکراسی یکی از دست آوردهای بزرگ جهان بشری است واین دست آورد، توسط مردم با رای دادن وانتخاب کردن، محقق می شودوقانون اساسی ،وزارت کشور را مسئول ومجری انتخابات دانسته، نه هیچ نهاد دیگر را وشورای نگهبان مسئول نظارت برانتخابات است نه مجری انتخابات. شما طبق اصل یکصدوبیست ویک قانون اساسی ،سوگند یاد کرده اید که پاسدار قانون اساسی باشید. روندی را که شورای نگهبان درپیش گرفته وبا نظارت استصوابی که برای خود قائل شده ،عملا انتخابات را به انتصابات مبدل کرده است. جناب دکتر، انتخابات نماد دموکراسی در کشوراست وحق الناس شمرده شده است، نه حق الله. چرا که خداوندحق تعیین سرنوشت را به خود مکلف وانهاده نه به غیر از خود. آنان با نظارت استصوابی و رد صلاحیت افراد به بهانه عدم التزام عملی به اسلام وولایت فقیه، خلاف عقل وشرع عمل کرده و این عمل ، توهین وتحقیر مکلف وتجاوز به حق مسلم مردم وحتی مغایر باقانون و دخالت در قوه مجریه است. وشوای نگهبان با این نظارت استصوابی خود ، ملت را صغیرومحجور شمرده و بزرگترین توهین را به ملت بزرگ روا می دارد. وعملا می گوید شما باید چیزی را بگویید که ما می گوییم وما می پسندیم واگر چنین است دیگر انتخاب معنی ندارد وانتصابات است نه انتخابات. وملت قرار است درانتخابات شرکت کنند نه درنمایش انتخابات وتاییدو شرکت درچنین نمایشی مشروعیت دادن به باطل است که خود بدترین گناه است وما حق نداریم نامشروع را مشروع . ویا بالعکس بقول قرآن حق را با باطل به پوشانیم ـ (وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ)

وعلی علیه السلام از نبی مکرم اسلام نقل می کند که فرمود طاعت درمعروف است نه درمعصیت : لا طاعة في معصية. إنما الطاعة في المعروف

ابراهیم ملکی 13 بهمن 98