تخریب سنگ قبر خلیل ملکی

khalil kalekiداستان تخریب سنگ قبر مشاهیر ادامه دارد، پس از تخریب سنگ قبر مشاهیری چون؛ محمدعلی فروغی، احمد شاملو، محمدعلی سپانلو و …. این بار سنگ قبر خلیل ملکی، سیاستمدار معاصر، به صورت کامل، حذف فیزیکی شد.

خلیل ملکی از افراد تشکیل دهندهٔ جبههٔ ملی، حزب زحمتکشان ملت و … بود. وی در ملی شدن صنعت نفت نیز فعالیت داشت که در نهایت امر در ۲۲ تیر ماه ۱۳۴۸ در گذشت و در مسجد فیروز آبادی شهر ری دفن شد. که شوربختانه به دلایلی نامعلوم سنگ قبر این سیاست مدار تاریخ معاصر به صورت کامل تخریب و حذف فیزیکی شد.

نظر مرحوم عزت الله سحابی درباره خلیل ملکی چنین بود؛

 

“در دوره 1332 تا 1350، بخش عمده ای از ادبیات و فرهنگ سیاسی – اجتماعی و انقلابی نسل جوان آن روزها، از منابعی تغذیه می شد که توسط ملکی و دوستانش پایه گذاری یا نشر می گردید و من خود را از این جهت بسیار مدیون می دانم.”

 

مسجد فیروزآبادی شهرری در حدود 80 سال پیش با حقوق شخصی آیت‌الله سیدرضا فیروزآبادی، نماینده مجلس شورای ملی بنا شد، فیروزآبادی پس از اتمام بنای بیمارستان خیریه فیروزآبادی، یک زایشگاه، مسجد، پرورشگاه و دارالایتام نیز در جنب آن احداث کرد. مسجد جامع فیروزآبادی واقع در خیابان فدائیان اسلام، نرسیده به میدان حرم عبدالعظیم حسنی (ع) با گذشت 75 سال مدفن بسیاری از مشاهیر این سرزمین است که امیدواریم به زودی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت برسد.

 

تخریب سنگ قبر خلیل ملکی

تخریب سنگ قبر خلیل ملکی

سنگ‌ قبر نشان آدمی‌ست از دنیا رفته، برای آن‌ها که هنوز زنده‌اند. سنگ‌ها، مکان‌ها، خانه‌ها و … اعتبار تاریخی آن سرزمین است و نشانه ای است برای تفکر درباره آن شخصیت، که در آن زیسته‌ و نفس کشیده‌ و … با شکستن و حذف مزارها، افراد از تاریخ حذف نمی شوند.نسل جدید برای شناخت راه های بهتری انتخاب خواهد کرد.

 

تخریب سنگ قبر خلیل ملکی