رژیم ولایت مطلقه فقیه رژیمی غاصب، اشغالگر و فرعونیت

Jafari-Mohamed-1

رژیم ولایت مطلقه فقیه رژیمی غاصب، اشغالگر و فرعونیت است که مانند صِغار و مجانین  و فاتحین و اشغالگران با  مردم رفتار می کند. همه شاهدیم که آقای خمینی در نقش  سخنگو و رهبر انقلاب وقتی قدرتش نسبتاً تثبیت گشت و سوار بر اسب قدرت شد ولایت فقیه را با دروغ بستن به خدا قرآن و رسول بنیاد نهاد و با این رژیم دین و دولت و وطن را به سوی تباهی کشاند. رژیم ولایت مطلقه فقیه رژیمی است که اساس آن بر دروغ به قرآن، خدا و رسول بنیاد نهاده شده و خیانت ها، غارتگری ها، و ظلم ستم بر ملت ایران روا داشته و شبانه روز در تمام زمینه ها و بطور مستمر به تحمیق مردم و مسلط کردن خرافه های دینی پرداخته است.
این رژیم حقوق و آزادی ذاتی و خدا دادی و حق حاکمیت را از  مردم سلب کرده و نظیر یک رژیم اشغالگر و فاتح و گاهی بدتر مانند صِغار و مجانین با  مردم رفتار می کند. رژیم ولایت مطلقه فقیه از همان روز اول بر اساس  دروغ به قرآن، خدا و رسول بنیاد نهاده شده و با خیانت ها، و جنایت و ظلم ستم بر ملت ایران شروع شد. و قتی ما به اعمال و رفتار این رژیم با ملت ایران نگاه می کنیم، در بسیاری از موارد، اعمال و رفتار این رژیم با ملت بدتر از رژیم فرعونی است که در  قرآن وصف آن آمده است.  
اینجانب به عنوان  یک پژوهشگر و علاقه مند  ساده دینی از همان روزی که با هزاران امید و آرزو برای تحقق ایرانی آزاد و آباد در فردای 22 بهمن از نوفل لوشاتو به تهران برگشتم متوجه فریبکاریهای روحانیت قدرتمدار در راه اندازی نظام تبعیض و حکومت طبقه ای/ روحانی قدرتمدار بنام ولایت فقیه  شدم.  برای امثال منی  که وفاداری به  حاکمیت ملی و حق رهبری فرد بر سرنوشت خویش را اصل می دانستم، چیزی نبود که در برابر ابهت ساختگی آقای خمینی در تهران به سادگی رنگ ببازد. ولی وقتی مشاهده کردم بسیاری از کسانی که زمانی برای استقلال و آزادی و حق عدالت شعار می دادند، به خدمت ولایت فقیه درآمده بودند، هشداری بود بر اینکه باید این موضوع را جدی گرفت.
 
وقتی فرصت ایجاد شد و به کار تحقیق و پژوهش طولانی مدت  در باب نگرش دین بویژه در متن قرآن و نهج البلاغه به امر حکومتداری پرداختم. برای اینکه در وحله اول برای خودم که فردی علاقه مند به قرآن، نهج البلاغه و دین هستم، روشن شود قرآن چه نظری در امر اداره زندگی مردم دارد و در مرحله بعد نتیجه کارم را برای روشنگری کسانی که علاقه مند به اینگونه مسائل هستند، در اختیارشان قرار داده شود.  وقتی برایم روشن شد که بر اساس قرآن و نهج البلاغه و حتی فقه و سنت، حکومت ولایت مطلقه فقیه براساس  دروغ به قرآن، خدا و رسول و جعل و تحریف بنیاد نهاده شده است و کار تحقیق در سال 88 به پایان رسید، خواستم نامی برای این تحقیق انتخاب کنم، نامهای زیادی به ذهنم رسید، نظیر رابطه دین و دولت، حکومت از نظر قرآن و نهج البلاغه، ولایت مطلقه فقیه استوار بر دروغ، ولایت فقیه جعل و تحریف بنام قرآن و از این قبیل نام ها. دیدم که هیچ کدام از این اسم ها  نشان دهند محتوای عملی رژیم و حکومتی که بر کشور ما تحمیل شده نیست. تفأل زدم و به ذهنم آمد که بهترین نام که بتواند در یک نگاه، محتوای آن چیزی که در ایران حاکم است را نشان بدهد«ولایت فقیه، بدعت و فرعونیت، بنام دین» است. و به این علت کتاب «ولایت فقیه، بدعت و فرعونیت، بنام دین» نامیده شد و بعد هم کاغذی آن و هم در سایت در اختیار همگان قرار گرفت. بعد از این توضیح مختصر در مورد نامگذاری کتاب حال  ببینیم چرا این رژیم ولایت مطلقه فقیه حاکم بر کشور ما، رژیمی و حکومتی غاصب، اشغالگر و فرعونی و فرعونیت  و حتی بدتر از آن است؟  

وقتی به قرآن مراجعه کنیم می بینیم که آیات زیادی بیش از حدود صد آیه در قرآن هست که دقیقاً نشان می دهد که وظیفه پیامبر چیست؟  وپیامبر چه کارهای باید بکند و به چه کارهایی نباید دست بزند.

قرآن به روشنی و صراحت در آیت متعددی می فرماید که مسئولیت و وظیفه پیامبر رساندن پیام خداوند به مردم است.   
« فَهَلْ عَلي الرُّسلِ إِلا الْبَلَغُ الْمُبِينُ » و یا وَ مَا عَلَيْنَا إِلا الْبَلَغُ الْمُبِينُ  و ما جز رساندن پیام  خداوند به طور آشکار وظیفۀ دیگری نداریم." و یا ‏ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْك الْبَلَغُ الْمُبِينُ و اگر حتی مردم روی بگردانند فقط ابلاغ آشکار به عهدۀ  پیامبراست. و یا خدا  به پیامبر گوشزد می  کند: فَإِنَّمَا عَلَيْك الْبَلَغُ وَ عَلَيْنَا الحْساب  ابلاغ و رساندن پیام بر عهده تست و رسیدن به حساب و کتاب مردم بر عهده ما است. این است وظیفه روشن پیامبر در قرآن البته که پیامبر نوید آور و بیم رسان و الگو و شاهد نیز هست. ولی مسئولیت و وظیفه  اساسی و اصلی او رساندن پیام خداوند به مردم است.
حال به ببینیم رسول خدا به چه اموری نباید دست بزند و باید از آن ها دوری کند یعنی اینکه چه کارهایی و اموری در اختیار رسول خدا نیست

بطور خلاصه و مختصر توضیح می دهم:
•    امور مردم بدست پیامبر نیست. لَيْس لَك مِنَ الأَمْرِ شىْ‏ءٌ " ای پیامبر، به دست تو کاری نیست.
•    پیامبر مسئول هدایت شدن و یا نشدن مردم نیست. لَّيْس عَلَيْك هُدَاهُمْ   
•    هر کسی خود خویشتن را هدایت و یا گمراه می کند. مَّنِ اهْتَدَي فَإِنَّمَا يهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَن ضلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيهَا       
•    پیامبر وکیل و نگهبان مردم تحت هر نام و بهانه ای نیست. ما أَنت عَلَيهِم بِوَكيلٍ و و ما أَنَا عَلَيْكُم بحَفِيظٍ
•    پیامبر جبار نیست و از جباران و زورگویان اطاعت نمی کند.  مَا أَنت عَلَيهِم بجَبَّارٍ جبار به معنای زورگوئی و سرکشی و به معنای سلطه داشتن بر مردم و یا هر نوع تسلطی است که کس و یا کسانی بوسیلۀ آن بتوانند مردم را بر اجرای خواسته های خود مجبور سازند.

•     پیامبر بر مردم فرمانروائی و سلطنت ندارد و خدا، خود برای برای کارگزاری  بس است."  انّ عبادى ليس لك عليهم سلطان و كفى بربّك وكيلا (اسری/65)
•    پیامبر فرمانروا و یا سلطان و یا حاکم نیست و بر مردم سلطه و حاکمیت ندارد. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنت مُذَكرٌ * لَّست عَلَيْهِم بِمُصيْطِر
•    رساندن پیام ما به مردم بر عهدۀ توست  و رسیدن به حساب و کتاب آنان برعهدۀ ماست. فَإِنَّمَا عَلَيْك الْبَلَغُ وَ عَلَيْنَا الحْساب
وقتی خداوند ای  رسول خودش را تحت هر نام و بهانه ای وکالتش را بر امور مردم، از وی سلب می کند و او را از نزدیک شدن به آن به هر بهانه ای بر حذر می دارد، آیا مسلمانان نباید از خود بپرسند، چگونه چنین خدائی ممکن است، اشخاص دیگری و یا آخوندی و یا فقهیی  را از طرف خودش وکیل، حاکم، قیم ،و یا... مردم قرار داده باشد؟  
پس مردم مختار آزاد هستند و حق داشتن اختیار، آزادی و حق حاکمیت ملی و  رهبری فرد و جمع  بر سرنوشت خود از حقوق مردم است. اما وقتی می بینید این رژیم ولایت مطلقه حق داشتن اختیار، آزادی و حق حاکمیت ملی و  رهبری فرد را  بر سرنوشت خویش از آنها گرفته و به مانند صِغار و مجانین با آنها رفتار می کند و در هر جائی هم که صدایشان در آید به هر قیمتی اگر بتواند صدایشان را خفه می کند. آیا چنین رژیمی غاصب، اشغالگر و فرعونی  نیست.؟   
   قران صریح است و می فرماید:   
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسولَفَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكم مَّا حُمِّلْتُمْوَ إِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواوَ مَا عَلي الرَّسولِ إِلا الْبَلَغُ الْمُبِينُ (نور/54)
بگو: از خدا  اطاعت کنید و از  پیغمبر نیز اطاعت کنید، پس اگر پشت کنید و روی بگردانند، پیامبر مسئول وظیفه و تکلیف  خود است. و شما مسئول وظیفه و تکلیف خود، اما اگر از پیامبر اطاعت کنید هدایت می یابید ولی بر عهدۀ پیامبر جز بلاغ آشکار نیست."   این آیه و ایات دیگر صراحتاً بر اختیار، آزادی و اراده انسان دلالت دارد. چرا که می فرماید هر کسی بار اعمال خود را چه خوب و چه بد بر دوش می کشد و پیامبر هم رسالتی جز ابلاغ پیام هدایت الی ندارد و دیگر این مردم اند که راه هدایت و یا ضلالت را در پیش می گیرند. پس رژیم که مدعی است بر مردم ولایت مطلقه دارد چیزی است که خدا هم برای خودش و یپامبرش قائل نیست، رژیمی است فرعونی و غاصب و اشغالگر و رژیم که بر دروغ بنیاد گرفته است.
قرآن می فرماید: هل انبئكم على من تنزل الشياطين* تنزل على كل افاك اثيم (شعری/ 221و222)  
آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسانی نازل می شوند؟ [آری!] بر هر دروغ گوی گنه کار نازل می شود.
  آیا این بدتر دروغ و دروغ گویی نیست که کسانی حکومت ولایت مطلقه فقیه را که بدترین نوع استبداد و دیکتاتوری است با دروغ بستن به قرآن، خدا و رسول و بنام خدا و رسول بر مردم تحمیل کنند؟ نه !  چرا حتماً چنین است. این حکومت به امید، اعتقاد و دین مردم خیانت کرده و می کند. وبا تقلب و تزویر و دروغ ساختن از اعتقاد دینی مردم سوء استفاده کرده و می کند. شما فکر می کنید چرا این همه جوانان و مردم از دین گریزان می شوند. خوب طبیعی است که وقتی حکومتی دست به کشتار و جنایت و چپاول اموال عمومی و خصوصی مردم به عناوین مختلف می زند و توده زحمت کش مردم به نان شب محتاج اند. وقتی اینها همه تحت نام دین عمل می شود و مردم می بینند، خوب اگر تمامی مردم از یک چنین دینی که رژیم معرفی می کند روی برگردانند، بهتر نیست؟ آیا نمی بینید که از رهبر این رژیم فاسد جنایتکار گرفته تا رئیس جمهور یعنی تدارکاتجی و یا مباشر رژیم  شبانه روز به مردم در هر حادثه و امری دروغ می گویند و می خواهند با دروغ و حرف درمانی مسائل کشور را حل کنند.      
خوب سئوال این است که وقتی این رژیم، رژیم غاصب و فرعونی است و گاه بدتراز آن به قران مراجع کنیم و ببینیم رژیم و حکومت و فرعون برای حفظ قدرت خود دست به چه کارهایی می زد: قرآن در مورد رژیم فرعون و فرعونیت می فرماید:
ان فرعون علا فى الارض و جعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابنائهم و يستحيى نسائهم انه كان من المفسدين (4) این آیه از استکبار و خودکامگی فرعون و فرعونیان در بیش از سه هزار سال پیش سخن می گوید و رژیم ولایت مطلقه امروز و در این عصر همان اعمال و بد تر از آن را مرتکب می شود.  فرعون به چه اعمالی دست می زد و برای حفظ قدرت خود چه کارهایی می کرد؟ در چند مرحله آیه فوق توضیح داده می شود:
1-"ان فرعون علا فى الارض وجعل اهلها شيعا" فرعون در سرزمین مصر برتری جوئی می کرد و مردمش را فرقه فرقه گردانید برای اینکه به حکومت و برتری جوئی خود ادامه دهد.     
رژیم ولایت فقیه مطلقه هم از همان روز اول با فرقه فرقه کردن و تفرقه انداختن بین مردم به حکومت پرداخت و در هر مرحله ای دست به گروه و دسته سازی زد.  ابتدا مردم را  به حزب الهی و غیر حزب الهی و سپس خط امامی و غیر خط امامی و بعد هم اسلام ناب محمدی و اسلام غیرناب محمدی و آمریکایی، مسلمان شیعه و سنی تقسیم کرد. و بعد هم حلقه را تنگتر کرد و مردم را به خودی و غیر خود برای حکومت کردن تقسیم کرد. و این آخری که از همه خوشمزه تر است،  ژن برتر و زن پست تر روی کار آمد. چپاولگران، غارت گران و فاسدان ژن برتر شدند و مابقی مردم ژن پست تر. آیا در فکر و عمل  فرعون دست به چنین تفرقه و دسته بندی زده شده بود؟ خیر!  او فقط برتری جوئی کرد و قوم بنی اسرائیل را به بردگی گرفت. ولی اینان ولایت مطلقه را بر مردم حاکم کردند که خود بالاترین  برتری جوئی است و در دسته بندی و تفرقه انداختن بین مردم، ملت ایران را به مسلمان و غیر مسلمان و سپس بین مسلمانان به شیعه و سنی و بعد هم اسلام به ناب محمدی و اسلام غیرناب محمدی حزب الهی و غیر حزب الهی، خط امامی و غیر خط امامی تقسیم کردند. هر گز فرعون دست به اینگونه اعمال نزد و شاید به فکرش هم خطور نمی کرد. پس می بینید که رژیم ولایت مطلقه بدتر از فرعون و فرعونیت در حق ملت ایران عمل کرده است.
2- "يستضعف طائفه منهم"  فرعون طايفه اى از ايشان را بيچاره و ضعيف كرد، یعنی فقط بنی اسرائیل را بيچاره و ضعيف كرد. ولی این رژیم تمامی کشور را به ورطه نابودی و فساد کشانده و در کشوری نظیر ایران با اینهمه امکانات مادی و معنوی در اثر فساد، چپاول و غارت اموال مردم، رانت خواری و دزدی های کلان و وحشت زا به نحوی عمل کرده که بیش از نیمی از مردم کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. و هر وقت هم یکی از دزدی های کلان آشکار می شود، آقای خامنه ای که در نقش خدایگان عمل می کند، نهیب می زند و امر می کند که فتیله را بکشید پائین. و کار غارت و چپاول را به مرحله ای رسانده که میلیون ها و میلیارد ها دلار و یورو حتی در وضعیت بحران و سختی توسط اعوان و انصار رژیم غارت و به خارج برده شده است.
3- "ويذبح ابنائهم"  پسرانشان را می کشت. فرعون فقط پسران قوم بنی اسرائیل را می کشت و به مابقی مردم مصر کاری نداشت. اما این رژیم مطلقه از خرداد 60 به بعد دسته دسته جوانان این مرز وبودم چه پسر و چه دختر را گروه گروه کشته و بخشی را هم به زندانها انداخته است علاوه  بر کشتار مردم از سال 60 به بعد در تابستان سال 67 در کمتر از ماهی بیش چهار هزار زندانی به امر رهبر به گورهای دستجمعی فرستاده شد، و همچنان کشتار وزندانی مردم ادامه داشت و این بار دست به قتلها و ترورهای زنجیره ای در زمان دولت سردار سازندگی رفسنجانی و دولت اصلاحات دست زده شد. هر موقعی که صدایی مسالمت آمیز برای احقاق حقی و آزادی از مردم در آمد، با خشونت  و سرکوب و کشتار و زندانی کردن، مردم را خاموش می کند، شما مردم خوب سرکوب و کشتار سال 88، دیماه 96 و آبان 98 را به چشم خود دیده اید که چگونه به کشتار مردم پرداخته شده است.  آیا این رژیم بدتر از رژیم فرعونی نیست؟
4- ويستحيى نسائهم فرعون زنان بنی اسرائیل را جهت خدمتکار و کامجوئی زنده نگاه می داشت.    ولی دیگر بنام دین عمل نمی کرد بلکه بنام و امر دستور فرعون که خود را به خدائی هم رسانده بود انجام می داد. اما حکومت ولایت مطلقه بنام دین و تحت عناوین مختلف دینی زنان و دختران را به صیغه های چند ساعته، یک روزه ، چند روزه و غیره جهت کامجوئی روحانیون و عراقی و حزب الشعبی ها که به ایران و به زیارت امام رضا در مشهد می روند، آماده کرده است. بخشی از دختران ایران هم به کشورهای خلیج توسط افرادی فروخته شده و چقدر از این اعمال شنیع از پرده بیرون افتاده و حتی وقتی قاری قرآن طوسی به نو جوانان و نوباوگان  تجاوز و رازش از پرده برون افتاد، رژیم ککش هم نگزید.
5- انه كان من المفسدين بی گمان فرعون و فرعونیان از فسادکاران بودند. فرعون برای اینکه فاسد و از فسادکاران بود همه این اعمال را در حق بنی اسرائیل انجام می داد. شما با چشم خود می بینید که این رژیم ولایت مطلقه همه این اعمال و بلکه بدتر آز آن را در نسبت به همه ملت ایران انجام می دهد. جنایت، خیانت و فساد این رژیم حد و مرز نمی شناسد و از حد و مرز گذشته و تمامی زمینه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی و سیاسی کشو را در بر گرفته است. قطعاً چنین رژیمی از رژیم فرعون و فرعونیت بدتر است.
6-موسی پیش فرعون رفت و از او خواست که بنی اسرائیل را از اسارت آزاد کند. و گفت اگر آن ها را آزاد کنی، من دیگر با تو و حکومتت کاری ندارم و با دلیل و برهان روشن من از تو می خواهم که آن ها را آزاد کنی. وقتی موسی با دلیل و برهان روش پیش فرعون رفت و گفت ای فرعون من آمده ام که و از تو می خواهم که کنی و آن ها به من بسپاری. فرعون فوری نگفت که موسی و هارون را بگیرید وزندان کنید و بکشید. بلکه گفت دلایل و برهان خود را به ما نشان بده و ما هم برهان و دلایل خود را به تو نشان خواهیم داد و به زبان امروزی قرار به بحث آزاد گذاشته شد که هر دو طرف دلیل و برهان خود را آشکار کنند. آن هم نه در تنهایی بلکه در ملاء عام  قرار وعده گاه گذاشته شد قال موعدكم يوم الزينه و ان يحشر الناس ضحى (طه/59) قرار ملاقات و وعده گاه بحث آزاد دو طرف  روز جشن و عید و پیش از ظهر که همه مردم جمع می شوند گذاشته شد.  
اما  این رژیم غاصب ولایت مطلقه حاضر به گفتگو و بحث با احدی نیست و وقتی کسانی به خود جرأت می دهند و می خواهند به  جهاد افضل بپردازند و حق را در مقابل حاکم ستمگر آشکار کنند "کلمت حق عند سلطان جائر" ودلایل روشن خود را در مقابلش آشکار کنند خود  نه تنها حاضر نمی شود. و وقتی آنها می بینند که این سمتگر حاضر به بحث آزاد نیست. بیانیه ای آشکار می دهند و فقط می گویند که از را مسالمت آمیز دست از ولایت مطلقه بشوید و حق مردم را به خود مردم واگذار کند، آنها را می گیرد و به زندانها طویل المدت می اندزد که در زندانها جان بسپارند..  خوب این حکومت بدتر از فرعون و فرعونیت نیست؟
این آقای محمد نوری زاد که تا سال 88 جزو یاران خامنه ای و حکومت بود و فیلمساز و گزارشگر محبوب خامنه ای بود وقتی در جریان جنبش سبز و آن تقلب گسترده به هوش آمد و به سمت مردم بازگشت. آن هم با زبان گفتگو و بحث و بدون داشتن توپ و تانک و اسلحه. چرا به خاطر اینکه او وعده ای دیگر فقط می گویند که ما این ولایت مطلقه را نمی خواهیم باید با داغ و درفش مواجه شوند. و حتی انواع و اقسام  شکنجه و آزار را بر خانواده های آنان روا دارند و کار را به جائی برسانند که آقای نوری زاد برای اینکه خانواده اش رهایی یابند دست به خود کشی می زند که خوشبختانه به موقع از آن جلوگیری بعمل آمد.
7-  خداوند می فرماید: فرعون و لشكريانش در زمين بر خلاف حق سركشى كردند و پنداشتند كه به سوى ما برنمى گردند. "و استكبر هو و جنوده فى الارض بغير الحق و ظنوا انهم الينا لا يرجعون"(قصص/39)
 و شما سپاه پاسدارن انقلاب خود می دانید و من یادآوری می کنم شما به جای پاسداری از انقلاب تبدیل به حفاظت و نگهبانی رژیم مطلقه فاسدی شده اید، که ضد انقلابی ترین رژیم است. به مردم باز گردید و دست از حمایت و استوار نگه داشتن چنین رژیم که هیچ حق و آزادی برای ملت نمی شناسد  و فقط با کشت و کشتار  به مردم پاسخ می دهد بردارید و اگر به سمت مردم باز نگشتید بدانید که نیروی شما از نیروی فرعون و رژیم های فرعونی بیشتر نیست و با دست خود، خود را به جنایت و ورطه هلاکت نیندازید.
و شما آقای خامنه ای  و سپاه آشکار و نهان این رژیم غاصب ولایت مطلقه و ای مآموران دستگاههای مختلف امنیتی بدانید که با ظلم و ستم حکومت برجا نمی ماند. تا دیر نشده، به طرف مردم برگردید و از ظلم و ستم به مردم دست بکشید و این حکومت مطلقه فاسد و ناتوان را رها کنید  و به صاحبان آن که ملت ایران است از طریق مسالمت باز گردانید. آقای خامنه این پیام رسول خدا است و خود شما بار ها در منبر قبل از انقلاب از آن سخن گفته اید  که "الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم" حکومت با کفر پابرجا می ماند ولی با ظلم وستم نمی ماند. آقای خامنه خوب می دانید که این پیام رسول خدا است  که "الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم" البته وقتی قدرت و حفظ آن  اوجب واجبات می شود. چشم و گوش و قلب آدمی بسته می شود و جنایاتش در برابرش زینت داده می شود ودیگر این گونه پیامهای روشن اثرگذاری خود را از دست می هد.
آقای خامنه ای بترسید از روزی که جامعه لباس ترس ملت ایران از تن به در آورد که نشانه های آن آشکار شده است و شما حد اقل در دیماه 96 و آبان 98  شمه ای از آن را به چشم خود دیدید. حتماً زمانی می رسد که دیگر کشتن و زندان کردن و داغ ودرفش  دیگر کارآیی و اثر ندارد. تا آن روز نرسیده به مردم باز گردید. ودست از جباریت و حکومت مطلقه بشوئید و از طریق مسالمت آمیز به و با انتخاباتی آزاد و یا مراجعه به آرای عمومی (رفراندوم) آزاد برای تعیین سرنوشت و رژیمی دموکراسی آن را به خود مردم واگذار کنید.
آقای خامنه ای اینکه قدرت شما با کشت و کشتار و داغ و درفش و جنایت دوام آورده خوشحال نباشید. این به تعبیر قران استدراج است. شما در قرآن خوانده اید که خداوند می فرماید:فـذرنـى و مـن يـكـذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون (قلم/44)
پس مرا با کسی که این گفتار را تکذیب می کند واگذار به تدریج آنان را به گونه ای که درنیابند (گریبان) خواهیم گرفت.  و یا   و الذين كذبوا بآيتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون  (اعراف/182)
این قانون خلقت و خداوند است که کسی که در راه شقاوت گام نهاد و به موقع خود باز نگشت به استدراج دچار خواهد گشت. و خود را به ورطه هلاکت و نابودی خواهد کشاند.
استدراج سنتی است الهی که در مورد قدرتمداران و گنه کاران مغرور اجرا می شود. و شخص بی آنکه بفهمد به تدریج و مرحله به مرحله به ورطۀ هلاکت و گرفتاری کشیده شود ، به استدراج گرفتار شده است.  رسول خدا هم فرموده : رَاَیتُ اللهَ یُعطی علی المعاصی فَاِن ذالکَ اِستدراجُ مِنهُ هرگاه دیدی خدا در قبال گناهان، نعمت می دهد بدان که این همانا استراج اوست.» چه معصیت و گناهی بالاتر از این است که با دروغ بستن به خدا، قرآن و رسول خدا  بنام دین بر مردم حکومت کنید و ولایت مطلقه فقیه را که خود هم می دانید، ضد قرآن و ضد دین و رسول خدا است را حکومتی دینی بنامید. وقتی در پذیرش دین اکراه و اجباری در کار نیست و پیامبر هم برای حکومت و حکومتداری نیامده است شما با دروق و جنایت و فساد بزرگ بدانید که دچار استتدراج شده اید. اما راه باز است و حق غصب شده مردم را  تا دیر نشده به خود واگذار کنید.     
ای ملت بزرگ ایران شما چه در قضیه کشتار دی ماه 96 و  آبان 98 و چه در قضیه زدن هواپیمای اوکراینی که با زدن دو موشک به هواپیما  که 176 نفر را قربان کرد، کسی حق ندارد بگوید چه اتفاقی افتاده است و یا دارد می افتد. شما با یک چنین حکومت اشغالگر غاصب حقوق و آزادی ذاتی مردم     سرو کار دارید و خوب به چشم خود می بینید که «تدارکاتچی» فعلی این رژیم روحانی در مصاحبه های و تلویزیونی برای توضیح اینگونه کشتار ها ظاهر می شود، حتی بدون تسلیت گفتن به کشته شدگان، با خنده بر لبان  یک سری دروغ تحویل می دهد که مرغ پخته را به خنده وا می دارد.
  شما ملت بزرگ ایران زمین حتماً می دانید و من یادآور می شوم: تا این رژیم ناتوان فاسد و دروغین ولایت مطلقه بر قرار است، روز به روز وضعیت بدتر و بدتر خواهد شد و با رفتن این شخص و آمدن آن شخص چیزی عوض نمی شود. شما چهل سال است که به تجربه دریافته اید که همه اینها مهره رژیم و تدارکاتجی و یا مباشر رژیم هستند و دست همه اشان به جنایت و فساد آلوده است و رئیس قوه قضائیه که باید مجری عدالت باشد خود یکی از جنایت کاران است. این نکته را هم بگویم که در هر حال من  در آن حد و اندازه  نیستم که برای مردم تعیین تکلیف کنم. ولی همه کسانی که دلشان برای کشورشان می تپبد ونگران کشور و آینده خود و فرزندان و نسلهای آینده کشور هستند، باید به هر طریق و وسیله ممکن که می توانند و امکان دارند از حقوق، آزادی و استقلال و اجرای عدالت دفاع کنند.  

محمد جعفری  26/ اردیبهشت/99
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید