معامله ای پر سود و با صرفه/ نویسنده: Raniah Salloum در اشپیگل شماره ۳۹ و مترجم: علی شفیعی

emarat bahrein israeil تحلیل: در معامله ای که مابین اسرائیل و دولت های عربی خلیج فارس صورت گرفت، صلح تنها ظاهر قضیه بود. 
 
دونالد ترامپ احساس غرور می کند که حتی به عنوان رئیس جمهور آمریکا از منطق یک معامله گر تیز هوش  پیروی می کند. در حال حاضر این شانس نصیب او گشته است که با سرمایه ای بسیار کم، سود سرشاری را برای خویش حاصل کند.
 
سلطان بحرین، همانند دولت عمارات متحده عربیدر چندی پیش، با کمک و میانجیگری آمریکا جهت عادی کردن روابط خود با اسرائیل قراردادی را امضاء کرد.
 
ترامپ و نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، هر دو سخت گرفتار بحران در سیاست داخلی کشور خود، در این هفته بهنگام ملاقات با یکدیگر در واشنگتن، خود را بمثابه دو دولت مردی که پرچمدار پیش برد صلح و دوستی در جهان هستند، صحنه سازی کردند. 
 
در صورتیکه معامله آنها هیچ ربطی با صلح ندارد. امارات عربی، بحرین و اسرائیل تا بحال هرگز با یکدیگر در جنگ نبودند که حالا صلح کنند. مسئله بیشتر به معامله تجاری،کاسبی و البته بیش از همه کمک به دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر امسال،مربوط می شود.
 
در این معامله پر سود و با صرفه، امارات متحده عربی برای امضای قرارداد خویش از نتان یاهو قول اجازه خریدن جت های جنگنده جدید ساخت آمریکا را گرفته تا بتواند آنها بخرد. چرا که تا بحال تنها کشور اسرائیل از این امتیاز ویژه برخوردار بود. از طرف دیگر در کشور اسرائیل بر روی میلیاردها دلار سرمایه گذاری از کشورهای خلیج فارس از هم اکنون حساب می کنند.
 
و کشور بحرین نیز امید به جانبداری و حفاظت اسرائیل در مقابل تجاوز ایران به کشور خویش بسته است. چرا که اکثریت بزرگ جمعیت بحرین را شیعه های ایرانی تشکیل می دهند و این امکان وجود دارد که دولت ایران بتواند آنان را علیه دربار سلطان بحرین تحریک کند.
 
علاوه بر این امور، قرارداد میان اسرائیل و دولت های عربی، آیینه وار نشانگر آن هستند که دولت ایران از دید بسیاری از کشورهای عربی بمثابه بزرگترین خطر برای دولت های شان  قلمداد می گردد. پس بهتر است با دشمن خونی قدیم خویش اسرائیل، در مقابل ایران هم پیمان و متحد شوند.
 
رهبری ناتوان فلسطین نیز بطور کامل بی اعتبار گشته است. انتقاد آنها از بستن قرارداد با اسرائیل در آخرین ملاقات و جلسه اتحادیه اعراب به شدت رد شد. عمارات متحده اعراب معتقد است که فلسطینی ها بایستی از توقعات خویش بکاهند. و این امر بستگی به زمان دارد، تا که بزودی نمایندگان فلسطین از مواضع رادیکال گذشته خویش عقب کشند. بهنگام امضاء قرارداد میان اعراب و اسرائیل، چندین موشک از نوار غزه توسط فلسطینی های تندرو به جانب اسرائیل پرتاب شدند.