مستبد نا لایق بایستی برود/ مصاحبه با نینا باگینسکایا در اشپیگل شماره ٣٩، ترجمه از علی شفیعی

Baginskaya-Nina-1 ترجمه مصاحبه ای از اشپیگل شماره ۳۹ به تاریخ ۲۱ تا ۲۸ ماه سپتامبر ۲۰۲۰ با خانم نینا باگینسکایا، نماد مقاومت و اعتراض علیه دیکتاتور بلاروس:
 
تظاهر کنندگان در خیابان های شهر مینسک، پایتخت کشور بالاروس، وقتی خانم نینا باکینسکایا ٧٣ ساله را می بینند، فریاد میزنند، «نینا، نینا». او نماد اعتراض مردم بلاروس علیه دیکتاتوری آلکساندر لوکاشنکو گشته است (اشپیگل مصاحبه ذیل را با او به عمل آورده است).
 
اشپیگل: خانم باگینسکایا، شما شش هفته متوالی است که هر روز جهت اعتراض به خیابانها می روید. انگیزه شما از اینکار چیست؟
 
باگینسکایا: لوکاشنکو در انتخابات ما تقلب کرده است. او آزادی و خوشبختی ما را سرقت کرده است. این مستبد نا لایق بایستی بالاخره گورش را گم کند و برود. او نیروهای امنیتی خود را به جان ما انداخته است. اینها همه باندهای اوباشی هستند که خیلی از آنها حتی لباس نظامی نیز بر تن ندارند. آنها ما را کتک می زنند، حتی زنان و دختران را با زور سوار ماشین ها زندان می کنند و با خود می برند. این حق ما است که بر ضد نتایج جعلی انتخابات اعتراض کنیم. ما اعتراضات خودمان را با صلح و آرامش می کنیم.
 
اشپیگل: شما ترسی از اینکار ندارید؟
 
باگینسکایا: نه، از چه چیز باید بترسم؟ از اینکه آنها مرا به یک زندان انفرادی اندازند؟ من مطمئن هستم که آنها یک زن سالخورده را زندانی نخواهند کرد. احمق که نیستند، می دانند، اگر من آنجا بمیرم، مرگ من برایشان مکافات درست خواهد کرد.
 
اشپیگل: بسیاری از تظاهر کنندگان بخاطر شهامت و دلیری شما، شما را یک زن قهرمان می دانند، با شما عکس می گیرند.
 
باگینسکایا: شهرت و نام آوری، می آید و می رود. چگونه می توان علیه این رژیم مقاومت نکرد، رژیمی که زبان بلاروس و نماد های ملی ما را زیر پای خویش پایمال می کند؟ اینجا کشور من است، دولت من است، فرهنگ من است. من می دانم، عدالت و عدالتخواهی چیست (برجسته کردن جمله ها از مترجم است).
 
اشپیگل: این وضع چگونه ادامه پیدا خواهد کرد و به کجا خواهد رسید؟
 
باگینسکایا: من رام و مطیع نخواهم شد. مهم نیست چه تعداد انسان با من همراهی خواهند کرد. بدین خاطر که پوتین به لوکاشنکو کمک می کند، ما باید فشار خودمان را بیشتر کنیم. بایستی اعتصابات در مقیاس وسیعی سازماندهی شوند، در کارخانه ها، ادارات دولتی و فرودگاه های سراسر کشور. اگر هزاران نفر دست از کار کشیدند، نیروهای امنیتی دیگر شانسی نخواهند داشت.