گروگانگیری و جانشینان انقلاب، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمد جعفری (۱)

گروگانگیری و جانشینان انقلاب، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی  با محمد جعفری در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (۱):
                                                                                    Jafari Marbini-Mohamed-1
                                                                                            برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید