به مناسبت سالروز جهانی افراد دارای معلولیت/ وضعیت بسیار فجیع این هموطنان در ایران، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با فرید انصاری

                                                                                      Ansari Dezfouli-1

                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید