موضع جبهه ملی ایران در قبال قرارداد ۲۵ ساله با چین، مصاحبۀ حسین جواد زاده با حسین موسویان

موضع جبهه ملی ایران در قبال قرارداد ۲۵ سالۀ رژیم ولایت فقیه با چین، مصاحبۀ حسین جواد زاده با حسین موسویان در رادیو عصر جدید:
                                                                              Mousavian Hossein-Jebhehmeli-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید