بازپخش متن "برنامه همکاری‌ های جامع ۲۵ ساله" فیمابین رژیم های ولایت فقیه و چین

chin iran بازپخش متن "برنامه همکاری‌ های جامع ۲۵ ساله" فیمابین رژیم های ولایت فقیه و چین، منتشره به فارسی توسط "دبیرخانۀ ساز و کار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین":
 
 ۱۸ تیر ۱۳۹۹- انصاف نیوز: متن تهیه شده توسط وزارت خارجه با عنوان "ویرایش نهایی/ برنامه همکاری‌ های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران" که به دست انصاف نیوز رسیده است را در زیر می‌بینید. متن امضا شده، تاکنون منتشر نشده است و در اختیار انصاف نیوز نیز نیست.
 
این متن پیرایش نهایی که توسط «دبیر خانه ‌ی ساز و کار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین» در "خرداد ۹۹" به فارسی تهیه شده، چند ضمیمه دارد که تصویر آنها در این خبر آمده است: ضمیمه شماره ۱: اهداف سیاسی. ضمیمه شماره ۲: عناوین اصلی برای برنامه همکاری ‌های جامع ۲۵ ساله. ضمیمه شماره ۳: اقدامات اجرایی.
 
برنامه همکاری‌ های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران:
 
مقدمه:
 
جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران که در این متن طرف ‌ها نامیده می‌شود.
 
– دو تمدن کهن آسیایی و دو شریک نزدیک در عرصه های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی هستند، با دیدگاه ها و منافع مشترک بسیار در عرصه دوجانبه و چندجانبه بوده و یکدیگر را شریک راهبردی مهم خویش تلقی می کنند
 
– با به رسمیت شناختن مشترکات فرهنگی، چندجانبه گرایی، حمایت از حق ملتها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و مدل توسعه بومی خود و اشتراک دیدگاه‌هایی مشابه در مورد مسائل مختلف جهانی که موجب گسترش روابط آنها به سطح راهبردی مبتنی بر منافع متقابل و رویکرد برد – برده شده است.
 
– با داشتن روابط عمیق و دوستانه از زمان برقراری روابط دیپلماتیک در ۱۹۷۱ با زمینه‌های مساعد برای همکاری در حوزه‌های انرژی، زیرساخت، منتم علوم و فن‌آوری و غیره، رهبران دو طرف قویا متعهد به گسترش روابط و درخواست برنامه برای تقویت روابط بوده‌اند
 
– با اطمینان از اینکه این سند ترمیم کننده فصلی جدید در سپهر مناسبات دو تمدن بزرگ آسیایی چین و ایران و گامی موثر جهت تحقق اراده مشترک رهبران در جهت تعمیق روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف در چارچوب ابتکار «کمربند – راه» می‌باشد؛ – با هدف عملیاتی شدن بند ششم بیانیه مشارکت در خصوص ایجاد مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی که ژانویه ۲۰۱۶ میلادی منتشر شده و تاکید می‌کند بر ضرورت ایجاد مکانیزم و فراهم آوردن زیر ساخت‌های لازم برای توسعه همکاری‌ها در یک چشم انداز ۲۵ ساله.
 
دو طرف در خصوص موارد زیر تفاهم نمودند:
 
بند اول، چشم ‌انداز:
 
سوق دادن مشارکت راهبردی جامع چین – ایران، مبتنی بر رویکرد برد-برد در زمینه دوجانبه منطقه ای و روابط بین الملل
 
بند دوم، مأموریت:
 
با در نظر داشتن ظرفیت‌های عظیم همکاری، طرفین در چارچوب این سند، برای دستیابی به اهداف ذیل همکاری خواهند کرد:
 
– گسترش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری
 
– تعامل موثر بین دستگاههای عمومی دولتی و بخش خصوصی و مناطق آزاد و ویژه
 
– افزایش میزان اثرگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و گردشگری
 
– مشارکت راهبردی در حوزه های مختلف اقتصادی
 
– گسترش همکاری‌ها بین دانشگاهها، بخش‌های فناوری و علمی
 
– بازنگری موثر و مستمر همکاری های مشترک اقتصادی به منظور فائق آمدن بر موانع و چالش‌ها
 
– حمایت از مواضع یکدیگر و همکاری در مجامع بین المللی و سازمان‌های منطقه‌ای
 
– تقویت اجرای قانون و همکاری‌های امنیتی در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم
 
– گسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی
 
– همکاری در زمینه‌های دیگر.
 
بند سوم، اهداف اساسی:
 
طرفین، اهداف اساسی این سند را با در نظر داشتن سیاست‌های راهبردی دوجانبه، ظرفیت‌های همکاری و فرصت‌ها و شرایط واقعی به شرحی که در ضمیمه شماره (۱) آمده است تدوین نموده‌اند.
 
بند چهارم، زمینه ‌های همکاری:
 
طرف ‌ها برای گسترش و توسعه همکاری‌های جامع به شرح ضمیمه شماره (۲) همکاری خواهند نمود. برخی از حوزه‌های مرجح به شرح ذیل می‌باشند:
 
انرژی شامل نفت خام (تولید، حمل، پالایش و امنیت تامین) پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای غیر نظامی.
 
بزرگراه، خط آهن و اتصالات دریایی بمنظور ارتقای نقش ایران در ابتکار کمربند-جاده.
 
همکاری‌های بانکی با استاندارد بالا، با تاکید بر استفاده از ارزهای ملی، با تصریح بر مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و جنایت‌های سازمان یافته.
 
همکاری‌های گردشگری، علمی- آکادمیک، فناوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی ریشه کن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم در مناطق کمتر توسعه یافته.
 
بند پنجم، اقدامات اجرایی:
 
طرفین بر مبنای اصول و منافع مشترک، و منطبق بر اصول تجارت میان بنگاه‌های اقتصادی، همکاری‌های جامع راهبردی خود را در تمامی حوزه‌ها با اجرای اقدامات مندرج در ضمیمه ۳ این سند گسترش می‌دهند.
 
بند ششم، نظارت و اجرا:
 
۱. برای هماهنگی و نظارت بر کاربرد مفاد این سند، طرفین یک سازوکار به سرپرستی مقامات عالی و ذیصلاح به نمایندگی از رهبرانشان ایجاد می‌کنند.
 
۲. در این راستا، نمایندگان عالی‌رتبه، دیدارهای سالانه خواهند داشت و در صورت نیاز مقامات مرتبط، جلسات مشورتی با همتایانشان خواهند داشت.
 
۳. وزارت خانه‌های امور خارجه دو کشور، به عنوان مقامات مسئول، با همکاری سایر وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت بازرگانی چین و وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران، وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این سند و ارائه گزارش پیشرفت همکاری را به رهبرانشان در زمان‌های مناسب دارند.
 
بند هفتم، همکاری در کشور ثالث:
 
با توجه به علایق مشترک در ابتکار کمربند – جاده، طرفین، همکاری دوجانبه و چند جانبه را از طریق برنامه‌های مشترک در کشورهای همسایه یا ثالث تشویق می‌کنند.
 
بند هشتم، نفی فشارهای خارجی:
 
در راستای حمایت از اصل چند جانبه گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی طرف‌های ثالث، از اجرای مفاد این سند حفاظت می‌نمایند.
 
بند نھم، مفاد نهایی:
 
۱- هرگونه اصلاح در ضمائم این سند (موضوعات مطروحه در بندهای ۳، ۴، ۵) باید با رضایت متقابل طرفین و از طریق هماهنگی و مشاوره انجام شود.
 
۲- در صورت ضرورت، برای تسهیل در اجرای موضوعات مورد توافق طرفین می‌توانند با ارائه پیشنهادات برای اصلاح یا به‌روزرسانی سند حاضر اقدام کنند. این امر نباید بر اجرای پروژه‌های توافق شده تاثیر بگذارد یا مانع شود.
 
۳- ضمائم ابن سند جزء لاینفک آن محسوب می‌شوند.
 
۴- این سند از تاریخ امضاء به مدت ۲۵ سال اجرایی خواهد بود.
 
این سند در تاریخ … ( برابر با … تقویم ایرانی) در شهر … در سه نسخه به زبان چینی، فارسی و انگلیسی به امضاء رسید؛ هر یک از نسخ از اعتبار یکسان برخوردار است. در مواقع اختلاف، نسخه انگلیسی ملاک عمل می‌باشد.
 
[محل امضا] از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران / از طرف دولت جمهوری خلق چین
 
ضمیمه شماره ۱:
         Zamimeh 1
          Zamimeh 1-2
ضمیمه شماره ۲:
              Zamimeh 2
                 Zamimeh 2-2      
                Zamimeh 2-3 
ضمیمه شماره ۳:
                 Zamimeh 3
                   Zamimeh 3-2
                    Zamimeh 3-3
                      Zamimeh 3-4
                      Zamimeh 3-5
                              Zamimeh 3-6
                            Zamimeh-3-7
                           Zamimeh-3-8