هوشنگ کردستانی: ۲۸ خرداد روز خلع ید از حکومت مطلقه

  kourdestani hushang    

بنام پایندگی ایران.

« آری به اتفاق جهان می توان گرفت .» حافظ

هموطنان گرامی ٬

ما ایرانیان همانگونه که هفتاد سال پیش روز بیست و نهم خرداد ماه سال ۱۳۳۰ توانستیم در سایه یک همبستگی بزرگ به نام جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق از شرکت غاصب نفت ایران و انگلیس خلع ید نماییم ٬ این بار هم می توانیم روز ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ از حکومت مطلقه خلع ید کرده به عمر استبداد مذهبی به نا حق حاکم بر کشور پایان دهیم.

هم میهنان ٬

روز ۲۸ خرداد ماه با همبستگی بزرگ ملی و ماندن در خانه ها و خالی گذاردن خیابان ها و محل های رای گیری از حکومت مطلقه فقیه خلع ید می کنیم و به آزادی و برقراری حکومت مردم بر مردم ــ مردم سالاری ــ تحقق بخشیده به فقر و نداری و درماندگی و بی سامانی پایان می دهیم .

                                                

پاینده ایران .

هوشنگ کردستانی .

پاریس ۱۷ خرداد ۱۴۰۰       برابر با هفتم ماه ژوئن ۲۰۲۱