در استرس و مشغولیات روزمره بچه‌ ها را فراموش نکنیم!/ به مناسبت روز جهانی کودک، از احد قربانی دهناری

در استرس و مشغولیات روزمره بچه‌ ها را فراموش نکنیم!/ به مناسبت روز جهانی کودک، اول ژوئن (۱۱ خرداد)، از احد قربانی دهناری:
                                                                             Koudak-Ketab-1                         
بسیاری از سرگرمی های مدرن، کودکان ما را از جمع و خانواده جدا و به مصرف‌ کنندگان منفعل و غیرخلاق تنزل می‌ دهد. شعر و داستان‌ خوانی برای کودکان و پرسش‌‌ کردن راجع به محتوی خوانده ها و یا درخواست از کودکان در بازخوانی خوانده‌ ها و حتی تشویق آنها به سرودن شعر و گفتن داستان، در رشد فکری، گسترش توان تخیل و رسائی بیان کودک نقشی سازنده دارد و کودکان را از مصرف کننده‌ منفعل، به آفریندگان فعال تبدیل می کند.
 
ادبیات كودكان، شامل قصه، شعر، نمایش، افسانه و داستان تلاشی برای رشد همه جانبه کودک، با زبان و شیوه‌ ای مناسب و در خور فهم آنهاست.
 
ادبیات، كودك را در همه‌ ی عرصه‌ های زندگی، رشد و پرورش می‌ دهد و باعث مسرّت خاطر، وسعت تخیّل و قوّت تصوّر او می شود و نیز نیروی ابتكار و ابداع به او می بخشد. داستان‌ ها و اشعار، اثری ژرف در تفكر و روحیه‌ ی کودکان می‌ گذارد و ایشان را برای معاشرت با دیگران و در درك و فهم زندگی و مشكلات آنان، یاری می كند.
 
ادبیات كودك، به ویژه در زمینه های زبان‌ آموزی و آموختن كلمات تازه به كودكان، نقش قاطعی دارد. هدف ادبیات كودكان را شاید بتوان در موارد زیر دسته‌ بندی کرد:
 
- كمك به پرورش قدرتِ بیان و عواطف و افكار،
 
- تقویت و پرورشِ نیرویِ تخیّل،
 
- تحریكِ توانِ ابتكار و ابداع،
 
- ایجادِ عشق و علاقه به ادبیات،
 
-رشدِ اعتماد به نفس،
 
-علاقه‌ مند ساختن به جامعه، مردم، آزادی و عدالت،
 
- ارضایِ کنجکاوی و نیازهای عاطفی،
 
- آماده ساختن برای دریافت پیام های اخلاقی و انسانی،
 
- پایه ریزیِ شهروندیِ خوب و روا دار بودن،
 
- همدلی و درکِ احساس و فهمِ تجربه ی حسیِ دیگران،
 
- هم‌ احساسی و درکِ رنج حیوانات و مه رورزیدن به آنها،
 
- شناخت و مهر ورزیدن به طبیعت و تلاش در پاکیزگیِ آن،
 
برای کودکانمان شعر بخوانیم:
 
گاه در زندگی باید از میان موانع، امکانات و از میان غم‌ ها، شادی را شکار کرد. بیایید از محدویت‌ های رعایت قرنطینه و فاصله ی اجتماعی، به نفع کودکانمان استفاده کنیم. برای آنها شعر بخوانیم. هم سرگرم می شوند، و هم قدرت بیان، زبان، زیبایی شناسی و دنیای خیال پردازی آنها، بهبود و گسترش می یابد.
 
من برگزیده ای از شعرها و ترانه های کودکانِ همه ی دورانِ تاریخ ایران در پنج کتاب گردآوری کردم و آنها را به کودکان و پدر و مادر ها در این شرایط سخت پیشکش می کنم.
 
- گلچین ترانه و شعر کودک، جلد نخست: فولکلور،
 
- گلچین ترانه و شعر کودک، جلد دوم: از آغاز تا انقلاب مشروطیت،
 
- گلچین ترانه و شعر کودک، جلد سوم: از انقلاب مشروطیت تا ١٣۴۰،
 
- گلچین ترانه و شعر کودک، جلد چهارم: از ١٣۴۰ تا ١٣۵۷،
 
- گلچین ترانه و شعر کودک، جلد پنجم: از ١٣۵۷ تا امروز،
 
پیوند پی.دی.اف. کتاب های شعرها و ترانه‌ های کودکان در زیر می‌ آید (کانال تلگرام). آنرا برای فرزندان خود بخوانید و از آنها بخواهید تا برای شما بخوانند و حفظ کنند. حفظ کردن شعر بهترین تمرین برای تقویت حافظه و گسترش واژه فعال کودکان و بهبود قدرت بیان آنهاست.
 
 
احد قربانی دهناری،
۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ مه ۲۰۲۱