پرویز دستمالچی: بنی‌ صدر پیرو ولایت فقیه خمینی نبود - سرکوب در کردستان توسط وی صحت ندارد

                                                                             Dastmalchi-B A-1