خاطره ای کوتاه از محاکمه در دادگاه انقلاب، از خسرو زرتاب

Zartab-Khosro-1 یکی از دوستان که همچون بسیاری از اندیشمندان مبارز راه آزادی به اتهام واهی اخلال در نظم عمومی در دادگاه انقلاب محاکمه شده است، تعریف می کرد که طی محاکمه در دادگاه انقلاب در  سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱، قاضی پس از سؤال و جواب هایی که با او داشته و اتهامات او را رسیدگی می کرده، از جمله می گوید، اتهام شما ارتباط با بنی صدر است. دوست ما به دفاع از خود می پردازد و در ادامه، گفتگو به یک بحث جدی میان دوست ما و قاضی کشیده می شود و بالاخره قاضی رو به متهم (دوست من) می گوید : "الحق که بنی صدر شخصیت مستقلی است"!
 
این خاطره را نقل کردم تا یادآور شوم از جمله ویژگی های انسان های بزرگ و تاریخ ساز اینست که حتی مخالفان و دشمنان را نیز به تحسین وامی دارند.
 
بنی صدر چنین شخصیتی است و همین است که ایستادگی اش بر حق، او را دوباره و هرباره به صحنه می آورد. اینبار اما به مثابۀ "نماد ملی ایرانیان در ایستادگی بر استقلال و آزادی".