سیاست ویرانگر اتمی جمهوری اسلامی- بیانیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران

هم میهنان عزیز،

بیش از دوازده سال است که بحران اتمی ادامه دارد و رژیم ولایت فقیه  امروز کار را بجایی رسانده که به ناچار به دنبال مفری از این بحران خود ساخته است. در این میان رژیم جمهوری اسلامی قصد دارد مانند گذشته، برخلاف واقعیتهای مسلم خود را در این کشمکش پیروز نشان دهد.

مطالعه توانایی های کشورهای مختلف در تولید انرژی نشان میدهد که اگر چند کشور در دنیا وجود داشته باشند که برای تهیه انرژی خود نیازی به راه اندازی نیروگاههای هسته ای نداشته باشند یکی از آنها ایران است. در کشوری مانند ایران با داشتن منابع نفت و گاز و امکان استفاده از انرژی خورشیدی و بادی، بکارگرفتن انرژی هسته ای اساسا توجیه اقتصادی ندارد. لازم به یادآوری است که بعد از انقلاب، پس از بررسی در محیطی نسبتا باز تصمیم به بستن نیروگاه نیمه کاره بوشهر گرفته شد.  تنها در زمان جنگ بود که رژیم حاکم بر ایران به علل امنیتی ـ نظامی دوباره به فکر از سرگیری برنامه هسته ای افتاد و این امر در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی به اجرا گذاشته شد.

حدود بیست سال است که قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر بسته شده است و به گفته نمایندگان مجلس همین رژیم، بدون احتساب ضررهای ناشی از تحریمها، بهای خرید این نیروگاه چند برابر قیمت یک نیروگاه برای ایران هزینه داشته است و در صورت استفاده کامل از آن تنها کمتر از دو درصد برق ایران حاصل می شود.

مسلما اگر طی این مدت طولانی برای تولید برق سرمایه گذاری های لازم در صنعت نیروگاه های گازی و انرژی های تجدیدپذیر صورت گرفته بود امروز نتیجه ای دیگر بدست می آمد. حال که نیروگاه بوشهر با هزینه های سرسام آور ساخته شده، سیاست بحران آفرین رژیم ولایت فقیه بر اساس دروغی دیگر که "ایران برای تولید انرژی هسته ای نیاز به غنی سازی اورانیوم دارد" استوار گردیده است.

موارد زیر ابعاد و دلائل این دروغ را آشکار می سازد :

۱ـ ايران به مقدار کافی و لازم اورانيوم برای غنی سازی ندارد و بايد آن را از بازارهای خارجی وارد کند.

۲ـ برای کشوری که تنها يک نيروگاه هسته ای دارد غنی سازی بهيچوجه اقتصادی نيست. حداقل بايد چندین نيروگاه مهم هسته ای داشت تا غنی سازی مقرون به صرفه شود.

۳ـ برای همان يک نيروگاه هسته ای، يعنی نيروگاه بوشهر، ايران قراردادی با روسها بسته است که طبق آن روسیه بمدت ده سال سوخت نیروگاه را تضمین میکند. اصولا تا آن زمان ايران توانايی طراحی ميله های سوختی بوشهر را ندارد و روس ها از تکنولوژی خود برای آن ساخت استفاده می کنند و تا امروز از هفت تن اورانیوم غنی شده حتی یک گرم آن نیز در نیروگاه بوشهر استفاده نشده است. بنابراین اهداف اقتصادی ایران در توجیه غنی سازی ناروشن است.

 

سئوال اينجاست که غنی سازی برای چه بايد صورت گيرد؟ حتی اگرشورای امنیت سازمان ملل و قدرتهای غربی به ايران اجازه دهند که به غنی سازی ادامه دهد، اگر ايران بدنبال اهداف امنیتی و نظامی نباشد با اورانيوم غنی سازی شده چکار می‌ خواهد بکند؟ اینهمه هزینه برای راه انداختن و حمایت از صنعت غنی سازی که در ایران کاربرد جدی ندارد برای چیست؟ اين ها واقعيت هائی هستند که در باره اش کلمه ای به مردم ايران گفته نمی شود.

 

از نظر |"مبستگی ملی جمهوریخواهان ایران" علت های اصلی در موارد زیرین نهفته است :

 

۱. حاکمان رژيم ايران نمی‌خواهند به اهداف اوليه آن و به خطا بودن راه‌ اندازی صنعت غنی سازی اعتراف کنند.

۲. جمهوری اسلامی ایران با ادامه فعاليت غنی سازی، که هيچ توجيه اقتصادی ندارد بدنبال پوشاندن مسئوليت خود در فاجعه بزرگ اقتصادی که آسيب های زيادی بر جامعه ايران وارد کرده است، می باشند  و حاضر نیست مسئولیت به هدر دادن سرمايه گذاري های کلان و بی حساب و ضررهايی که به دلیل اتخاذ اين سياست به ايران وارد کرده را بپذیرد.

۳. حاکمان جمهوری اسلامی با عوام فریبی قصد دارند با توجه به کلیه این ضررها با حفظ غنی سازی محدود خود را پیروز نیز نشان دهند.

۴. بالاخره اينکه هر چند که اکنون رژیم جمهوری اسلامی ایران در تنگنا قرار گرفته و با اینکه مجبور شده است امتیازهایی بدهد تا بتواند امتیازهایی از غرب بگیرد اما برای بقای خود هنوز نياز مبرم به بحران دارد و غنی سازی یکی از ابزار این بحران سازی است

  

"همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران" سیاست اتمی رژیم ولایت فقیه را محکوم می کند و آنرا سیاستی ضد ملی می‌داند که به غیر از فقر و فلاکت حاصل دیگری نداشته است.

  

ما عدم اطلاع مردم ایران از چند و چون این سیاست ها را غیر قابل قبول دانسته و حق مردم می دانیم از این امر مهم مطلع باشند. از اینرو اطلاع رسانی در باره مذاکرات مسئله اتمی ایران را امری مهم می پنداریم.

 

ما بر این باوریم که سیاست تنش آفرین رژیم جمهوری اسلامی بدون سیاست های اسرائیل و نیروهای تندرو و محافظه کار آمریکا ممکن نمی‌شود. جمهوری اسلامی ایران و این قدرت های افراطی مانند ظروف مرتبطه برای پیشبرد سیاست های خود به یکدیگر نیاز دارند. بدین ترتیب این سیاست ها از جمله  تهدید حمله نظامی خارجی و بکار گیری تحریم های سخت اقتصادی را مانع حرکت مردم بسوی دمکراسی می دانیم.

 

همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران اعتقاد دارد که مذاکرات رژیم حاکم بر ایران با کشورهای ۵ بعلاوه ۱ و خصوصا با آمریکا که پشت درهای بسته صورت می گیرد، نباید ما را از این امر غافل کند که رژیم هر بهایی را برای باقی ماندن خود در قدرت به مردم ایران تحمیل کند.

 

ما به عنوان همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران همچنانکه مخالف جنگ و تهدید نظامی و تحریمهای اقتصادی هستیم مخالفت شدید خود را باسیاست های اتمی رژیم اعلام می‌کنیم و اظهار می داریم که ایران نه نیازی به نیروگاه های هسته ای دارد و نه نیازی به غنی سازی اورانیوم.

 

ما به عنوان همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران خواستاریم که مردم ایران در اعاده حقوق خود، مسئولین این نظام را که مسبب وضعیت اسفناک فعلی هستند و با سیاست های خود غیراز فقر و فلاکت و وابستگی حاصل دیگری برای مردم نیاورده اند را به پاسخگویی وادارند.

 

همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران       دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲ - ۱۹ نوامبر ۲۰۱۳