آگهی رادیو در سال 1330

۱۳۹۴/۰۹/۰۹- مجله تهران مصور شماره 427 - جمعه بیست و ششم مهرماه 1330

TehranMossaverTablighRadio