خواسته های منعکس شده در پوسترهایی که مردم برای تبلیغ ریاست جمهوری بنی صدر تهیه کردند، چه بود؟ عکس

10 بهمن 1394- سایت انقلاب اسلامی در هجرت: روز 5 بهمن 1358، یکی از مهم‌ترین روزهای تاریخ ایران است. زیرا در این روز، مردم ایران، خویشتن را دارای حق حاکمیت یافتند و این حق را از طریق انتخاب رئیس جمهوری اعمال کردند. بنابراین، روز 5 بهمن مبداء برقراری حاکمیت ملی است. بمناسبت سی و ششمین سالگرد اولین اتخابات ریاست جمهوری ایران و انتخاب اولین رئیس جمهوری - اولین و تنها انتخابات ریاست جمهوری آزاد تاریخ ایران - با پیش از 76 درصد آرا، پوسترهای تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری را منتشر می‌کنیم. یادآور می‌شویم که این پوسترها را قشرهای مختلف مردم، بنابر خواستهای خود، انتشار داده‌اند. ازاین‌رو، از دو نظر گویا است: هدفهای انقلاب از دید قشرهای مختلف و نیز دلبستگی آنها به این هدفها. دفاتر هماهنکی را نیز مردم شهرهای مختلف خود تشکیل دادند و از انقلاب بدین‌سو، نخستین و تا امروز تنها سازماندهی خودجوش مردم ایران هستند. این پوسترها توسط گروه‌های مردم و به هزینه خود آنها انتشار یافتند. تهیه کنندگان پوسترها را به دفاتر هماهنگی نیز می‌آوردند تا دیگر جانبداران استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی، در پخش آنها همکاری کنند. این پوسترها گزارش می‌کنند بهار انقلاب ایران را و نیز گویای این واقعیت هستند که در بهار انقلاب، شناسائی نامزدی که بنی‌صدر بود، از راه سنجیدن او به حق انجام گرفته‌است:

- دفای از اصول استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی و فرهنگ ملی

- دفاع از ثبات و امنیت بر اساس برخورداری شهروندان از استقلال و آزادی و حقوق شهروندی و نه با ایجاد خفقان

- دفای از برقراری روابط بر اصل موازنه منفی و نفی موازنه مثبت (روابط قوا) و بکار گیری زور بعنوان روش

- دفاع از اهداف انقلاب

- دفاع از بحث آزاد و مخالفت با سانسور

- نفی تبعیض و خشونت

- رشد بر اساس اقتصاد تولید محور و نفی اقتصاد مصرف محور

- دفاع از حقوق محرومین

- خواص شخصیت بنی صدر: استقلال رای او، احترام او برای طرز فکرهای دیگر و دفاع از آزادی جریان اندیشه‌ها و اطلاع‌ها 

 

poster6

 

poster9

 

poster2

 

poster3

 

poster10

poster11

 

poster5

 

poster7

 

poster8bis

poster12

 

poster13

 

poster14

 

poster15

 

poster22

 

poster23

 

poster17

poster20

 

poster18

 

poster19

 

poster21

 

poster4

 

poster24

poster16