مستند بی بی سی در باره جشنهای 2500 تخت جمشید: انحطاط و سقوط، آخرین جشن شاه!

ShahPersepolis۱۳۹۴/۱۱/۲۷ - سایت انقلاب اسلامی در هجرت: در ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ بی بی سی 4، برنامه مستندی در باره جشنهای 2500 سال ایران که در تاریخ ۱۲ تا ۱۶ اکتبر ۱۹۷۱ برابر با ۲۰ تا ۲۴ مهر ۱۳۵۰ در تخت جمشید برگزار شد، پخش کرد. در این جشن‌ها، سران حکومتی و پادشاهان ۶۹ کشور جهان شرکت کردند. سئوال بر سر این بود که چرا در زمانی که نیمی از کشور زیر خط فقر بسر می بردند، یک چنین ریخت و پاش بی سابقه ای آنهم بدون حضور مردم (یکی از نکته های جالب را یکی از فیلمسازان برنامه جشن گفت که فیلم بعد از یکسال برای شاه فرستاده شد و ایشان بعد از تماشا گفت که پس مردم کجا هستند!) و سرکوب و زندانی کردن وسیع مخالفان و بکار گرفتن 60 هزار نفر از نیروهای مسلح برای امنیت. در این جشنها...

بجای غذاهای خوش عطر و طعم ایرانی، غذاها را از یکی از گران ترین رستورانهای فرانسه، ماکسیم، وارد می کردند. خدمتکاران را نیز از خارج آورده بودند و حتی درختهائی که به این مناسبت کاشته بودند، را از ورسای فرانسه وارد کرده بودند!

جالبترین بخشهای فیلم مصاحبه های شاه است: خود را مظهر ایرانیت و هویت ایرانی می داند. وقتی خبرنگار سئوال می کند که آیا احساس تنهایی نمی کند و در اطرافش کسانی نیستند که به آنها مشورت کند، می گوید: همیشه خدا است !!!

شکنجه کردن را نفع نمی کند و حتی لازم می داند! می گوید ما آنقدر پیشرفته نیستیم تا از روشهای بازجوئی شما استفاده کنیم! روشهائی که بیشتر روانی هستند تا جسمی!

وقتی سوال می شود که در حالی که اینهمه فقیر در کشور وجود دارد، چرا اینهمه خرج کردید؟ پاسخ می دهد که خرجی نکردیم و فقط دو شام دادیم!!! می گوید که بدترین دوران حکومتش قبل از 1953 (کودتا بر علیه مصدق و مردم سالاری) بوده است که تحقیر می شده است!!!

صحبت آخر را پیشخدمت مخصوص سلطنتی می کند. با وجودی که بسیار از سلطنت دفاع می کند، ولی در آخر می گوید که ما هویت ایرانی خود را گم کرده بودیم. با مردم قطع رابطه کرده بودیم، «من خودم تا سن 15-16 سالگی نماز می خواندم ولی با ورود به دوره راهنمائی، دین را فراموش کردم. در حالیکه خدمتکارها نماز خوان بودند. یادم است که با بیکینی می رفتم به آشپزخانه و آشبز سر خود را به کاری بند می کرد تا در موقع پاسخ، بمن نگاه نکند، چرا که خجالت می کشید که من را با بیکینی نگاه کند. ما متوجه نبودیم که این کشور مسلمان است!

 

 

در همین رابطه، می توانید فیلم تلیوزیون فرانسه ارته در سال 2014 را نیز ببینید