گزارش سفارت امریکا از بزرگداشت 16 آذر در دانشگاه تبریز و برخورد پلیس در سال 1352

16AzarShohada32١٣٩٢/٠٩/١١- سایت انقلاب اسلامی: ویکیلیکس مکاتبات وزارت امور خارجه امریکا در زمان کیسینجر - وزیر خارجه امریکا- از جمله مکاتبات سفارت امریکا در ایران به وزارت خارجه، را منتشر کرده است. برای آگاهی خوانندگان بخشهای جالب این اسناد را درج می کنیم.

 

خلاصه: تظاهرات کوچک 6 نوامبر (16 آذر)، سالگرد کشتار دانشجویان در 1954 (1332) در تهران، فوری از سوی پلیس در نمایشی از قدرت، جمع آوری شد. تظاهرات که کم اهمیت بود سریع تمام شد و اهمیت آن در نشان دادن اقتدار دولت و ندادن کمترین شانسی به گسترش تدریجی تظاهرات مثل آنچه در سال پیش، پیش آمد، بود. - پایان خلاصه.

1- تظاهرات، که مراسم سالانه است، ظاهرا اتفاق آرامی بود با پلاکاردهای یادبود و سرود ولی عدم مطالبات برای تغییرات یا اصلاحات. شمار دانشجویان که شرکت کرده بودند، نسبتآ کم بود، بین 300 تا 600 نفر از بین بیش از 6000 دانشجو.

مقامات از مراسم اطلاع داشتند و مخالفتی نکردند اما خیلی سریع پس از شروع، تظاهرات با نیروئی تقریبآ متشکل از 250 پلیس در هم شکسته شد.

2- چند شاهد گزارش کردند که دانشجویان خشونت بخرج ندادند اما قبل از اینکه نیروهای پلیس به جمعیت حمله کند و آنها را پخش کند، گروه ها کوچک پلیس به دانشجویان حمله کرده و به آنها توهین کرده اند.

دانشجویان بشدت زخمی شدند. سه منبع مستقل تائید کردند که نیروهای نظامی در لباسهای ضد شورش در چند واحد دور تر به عنوان نیروی کمکی حضور داشتند.

این بر خلاف سالهای قبل است که از نیروهای نظامی استفاده نشد با اینکه اغتشاشات جدی تر بود.

3- اطلاع جانبی جالب: دانشجویان مهندسی و کشاورزی که سال پیش نقش عمده ای داشتند، در این برخورد شرکت نداشتند و رهبری را به دانشجویان دانشکده علوم واگذار کردند. طبق معمول، بیشتر استادها تمایل نسبت به دانشجویان نداشتند و هیچ یک از آنها در تظاهرات شرکت نداشتند.

استفاده محدود

 

DEMONSTRATION AT TABRIZ UNIVERSITY

Date:

1973 December 10, 11:25 (Monday)

Canonical ID:

1973TABRIZ00020_b

Original Classification:

LIMITED OFFICIAL USE

Current Classification:

UNCLASSIFIED

Handling Restrictions:

-- N/A or Blank --

Character Count:

2084

Executive Order:

-- N/A or Blank --

Locator:

TEXT ONLINE

Enclosure:

-- N/A or Blank --

Type:

TE

Office Origin:

-- N/A or Blank --

 

Office Action:

ACTION NEA

Archive Status:

Electronic Telegrams

From:

Markings:

Declassified/Released US Department of State EO Systematic Review 30 JUN 2005

 

SUMMARY: SMALL DEMONSTRATION NOV 6, ON ANNIVERSARY OF 1954 STUDENT DEATHS AT TEHRAN, WAS QUICKLY SUPPRESSED BY POLICE IN CLEAR SHOW OF FORCE. DEMONSTRATION MINOR AFFAIR, QUICKLY ENDED, AND SIGNIFI- CANT ONLY AS SHOWING GOVERNMENT'S FIRM HAND AND REFUSAL TAKE ANY CHANCES ON GRADUAL ESCALATION OF DEMONSTRATION SUCH AS OCCURED LAST YEAR (REFAIR). END SUMMARY. 1. DEMONSTRATION, WHICH HAS BEEN ANNUAL EVENT, WAS APPARENTLY CALM AFFAIR WITH COMMEMORATIVE PLCARDS AND SONGS BUT NO DEMANDS FOR CHANGES OR REFORMS. NUMBERS OF STUDENTS INVOLVED RELATIVELY SMALL, BETWEEN 300 AND 600 OUT OF 6000 PLUS STUDENT BODY. OFFICIALS KNEW OF EVENT AND HAD NOT OBJECTED, BUT SHORTLY AFTER DEMONSTRATION STARTED IT WAS BROKEN UP BY FORCE OF APPROXIMATELY 250 POLICEMEN. 2. SEVERAL WITNESSES REPORT STUDENTS OFFERED NO VIOLENCE BUT SMALL GROUPS OF POLICE ATTACKED AND MAY HAVE TAUNTED INDIVIDUAL STUDENTS PRIOR MAJOR POLICE CHARGE WHICH DISPERSED CROWD. APPARENTLY NO LIMITED OFFICIAL USE LIMITED OFFICIAL USE PAGE 02 TABRIZ 00020 101210Z STUDENTS SERIOUSLY INJURED. THREE INDEPENDENT SOURCES CONFIRM THAT ARMY TROOPS IN FULL BATTLE DRESS WERE HELD SEVERAL BLOCKS AWAY AS RESERVE FORCE. THIS CONTRARY LAST YEARS EXPERIENCE WHEN NO TROOPS USED EVEN THOUGH DISRUPTIONS MORE SERIOUS. 3. INTERESTING SIDELIGHT: ENGINEERING AND AGRICULTURE STUDENTS, WHO PLAYED MAJOR ROLE LAST YEAR, TOOK NO PART IN THIS CONFRONT- ATION AND LEFT LEAD TO STUDENTS OF SCIENCE FACULTY. AS USUAL, MOST PROFESSORS WERE UNSYMPATHETIC TO STUDENTS AND NONE PARTICIPATED IN DEMONSTRATION. MAST LIMITED OFFICIAL USE