رفسنجانی 6 خرداد 60: روزی که سخنرانی امام؛ بنی صدر را میخکوب کرد/موضع‌ ما با مخالفان‌ و لیبرالها/ دادگاهها‌ قویا عمل‌ کنند و حتی‌ در مورد تعطیل ‌روزنامه‌های‌ ضدانقلاب‌

KhomeiniRafsanjaniKhamenei 1309078 خرداد 1393- انقلاب اسلامی در هجرت: هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات، عبور از بحران، خود مواردی از نقش خود را در کودتا علیه آقای بنی صدر در خرداد 60 را روشن می کند. در خاطرات روز 6 خرداد، یعنی چند روز بعد از پیشنهاد بنی صدر برای برگزاری رفراندوم برای خروج از بحران، خوار شدن بنی صدر و لیبرالها توسط خمینی اظهار خوشحالی می کند. خود اعتراف می کند که بدون خمینی هیچ بوده اند و جالب اینکه می گوید با احمد خیمنی در جلسه شورای عالی قضائی شرکت کرده است و در باره "بستن روزنامه ها و برخورد قوی دادگاهها" تصمیم گرفته اند. او خوب نشان می دهد که دستگاه قضائی به ریاست محمد بهشتی که برخلاف قانون اساسی توسط خمینی نصب شده بود، اسباب دست مستبدین بود. چند روز بعد از آن جلسه، در 17 خرداد 60، روزنامه انقلاب اسلامی که پرتیراژترین روزنامه بعد از انقلاب بود  را بهمراه چند روزنامه دیگر از جمله روزنامه نهضت آزادی (میزان)، حزب ملت ایران، مجاهد سازمان مجاهدین خلق، روزنامه فدایان خلق... را می بندند و آقای محمد جعفری مدیر روزنامه انقلاب اسلامی را هم دستگیر می کنند.  

 

خاطره روز 6 خرداد سال 1360 هاشمی رفسنجانی به نقل از کتاب عبور از بحران

اول‌ وقت‌، آقای‌ علی‌ هاشمی‌ مسئول‌ تدارکات‌ جهاد استان‌ گیلان‌ آمد، که‌ برای‌ تهیه‌ ماشین ‌آلات‌ سنگین‌ برای‌ جهاد، راهنمائیش‌  کنم‌. ساعت‌ نه‌ صبح‌ برای‌ ملاقات‌ نمایندگان‌ مجلس‌ با امام‌، به‌ منزل‌ امام‌ رفتم‌. به‌ مناسبت‌ سالگرد افتتاح‌ مجلس‌، این‌ ملاقات‌ انجام‌ می‌گرفت‌. قرار بود ملاقات‌ خصوصی‌ و دربسته‌ باشد، ولی‌ امام‌ ترجیح‌ دادند که‌ باز باشد و مطالب‌ پخش‌ شود و چه‌ خوب‌ شد. اول‌، من‌ مقداری‌ صحبت‌ کردم‌. گزارش‌ از کار و وضع‌ مجلس‌ دادم‌ و از امام ‌برای‌ راهنمایی‌ و تقویت‌ مجلس‌ استمداد کردم.

امام‌، سخنرانی‌ تاریخی‌ مهمی‌ کردند آن‌ چنان‌ مهم‌ که‌ اهل‌ نظر گفتند، انقلاب‌ جدیدی ‌است‌. نسبت‌ به‌ مخالفان‌ خط امام‌ آن‌ چنان‌ کوبنده‌ [بود] که‌ عده‌ای‌ باور نمی‌کردند، پخش‌می‌شود.  لیبرال ها و مخصوصا بنی‌صدر و نهضت‌ آزادی‌  را خوار و ضعیف‌ کردند. به‌ آنها فضول ‌و غلط کردی‌ گفتند و تصمیمات‌ مجلس‌ را غیرقابل‌ خدشه‌ معرفی‌ کردند. روحانیت‌ و خط امام‌ و پاسداران‌ را خیلی‌ صریح‌ تقویت‌ کردند. خدا حفظشان‌  کند.

قبل‌ از شروع‌ ملاقات‌ ما، اعضای‌ شورای‌ عالی‌ قضائی‌، خدمت‌ امام‌ بودند به‌ جز آقای‌ربانی ‌[شیرازی‌]، احمدآقا هم‌ بود. من‌ هم‌ در قسمتی‌ از جلسه‌شان‌ رسیدم‌، بحث‌ بر سر موضع‌ ما با مخالفان‌ و لیبرالها بود، مطالب‌ خوبی‌ گفته‌ شد و تصمیمات‌ خوبی‌ گرفته‌ شد. قرار شد هیأت‌سه‌ نفری‌، صریحا تخلفات شان‌ را بگویند. دادگاهها هم‌ قویا عمل‌ کنند و حتی‌ در مورد تعطیل ‌روزنامه‌های‌ ضدانقلاب‌.

امام‌ گفتند، مجلس‌ محکم‌ روی‌ موضع‌ قانونیش‌ بماند و گفتند بنی‌صدر به‌ خاطر اطرافیان ‌نابکارش‌، خودش‌ را حذف‌ می‌کند. احمدآقا هم‌ خوب‌ کمک‌ می‌کرد. ظهر به‌ خانه‌ آمدم‌. عفت‌، یاسر و مهدی‌ هم‌ بودند. ناهار خیلی‌ خوب‌ و با صفابود و یاسر حضور من‌ را در ناهارخانه‌، جبران‌ نبودن‌ دو شب‌ شام‌ خواند. عصر جلسه‌ علنی‌ داشتیم‌. پنج‌ ساعت‌ بحث‌ بودجه‌ بود. مخالفان‌ خیلی‌ بی‌محتوا صحبت‌ کردند، موافقان‌ خیلی‌ خوب‌ جواب‌ دادند: خلخالی‌ و انصاری‌.

لیبرالها در مجلس‌ خیلی‌ سرشکسته‌ بودند، به‌ خاطر حرفهای‌ امام‌، حرفهای‌ امام‌ در جومجلس‌ هم‌ خیلی‌ اثر داشت‌. اگر نبود، بحث‌ بودجه‌ خیلی‌ جنجالی‌ و تشنج‌ زا می‌شد. مخالفان‌خلع‌ سلاح‌ شده‌ بودند و موافقان‌ آرام‌.

EE18Khordad60

 

 


در این رابطه