سخنان بهزاد نبوی در 26 خرداد 60 علیه بنی صدر و هشدارهای او در باره سرنوشت ایران در استبداد ولایت فقیه

behzadnabaviRajaiKhomeini25 خرداد 1360- توضیح سایت انقلاب اسلامی در هجرت:

آقای مهندس بهزاد نبوی، از رهبران مجاهدین انقلاب اسلامی از عوامل فعال کودتای خرداد 60 بوده است. آقای بنی صدر در خرداد 1360 درباره ادامه جنگ بمردم پیام دادند که استبداد جنگ را طولانی خواهد کرد و مانند گروگانگیری در شکست به پایان خواهد رساند و متاسفانه عیناً همینطور شد و آقای نبوی آنزمان از پیام آقای بنی صدر بعنوان تضعیف نظام و از بین بردن روحیه مبارزان یاد کرد و بهمراه دیگر کودتاگران به خدمت استبداد درآمد. اکنون تاریخ قضاوت خود را کرده است.
 
اما در باره تظاهرات 15 خرداد 60 که خمینی و جزب جمهوری اسلامی قصد داشتند مردم را برای مقابله با رئیس جمهور به خیابانها بکشانند و شکست خوردند، او می گوید که «سیصد هزار نفر بودند و برای ما همین بس که نیروه های مخالف سیصد هزار نفر را قبول دارند». اما روزنامه اطلاعات آن زمان تیتر از حضور میلیونها نفر را گذاشته بود و 300000 نفر در زمانی که هنوز چهره خمینی مانند امروز روشن نشده بوذ، بسیار کم بود. و در واقع شکست خمینی و حزب جمهوری اسلامی بود.
 
و البته کودتا بدون خشونت و سرکوب ممکن نیست، و آقای نبوی ناگزیر بود مردم را تهدید به برخورد نیروی های انتظامی کند که در واقع سپاه پاسداران و حزب الله بودند.
 
کیهان 26 خرداد 1360- مهندس بهزاد نبوی سخنگوی دولت در مصاحبه مطبوعاتی: در صورت لزوم، قوای انتظامی قاطعانه با درگیریهای خیابانی برخورد می کند
 
مهندس بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرائی و سخنگوی دولت صبح دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی نقطه نظرهای خود را پیرامون مسائل جاری مملکت اعلام کرد و گفت مخالفین پشت نقاب آقای بنی صدر دست به فعالیت زده اند تا به مردم نشان دهند که جو متشنج است و دولت قادر به کنترل اوضاع نیست، در این درگیری ها مردم همیشه در صحنه حاضر بوده و تمام توطئه ها را خنثی کردند و خواهند کرد و تا این زمان دستگاه های انتظامی ما نیاز به دخالت احساس نکرده اند اما اگر لازم باشد قوای انتظامی قاطعانه با این مساله برخورد خواهند کرد.
 
مهندس نبوی در آغاز مصاحبه در مورد قرارداد با شرکت تالبوت گفت که یکی از پیشنهادات رسیده این است که ما کارخانه مزبور را خریداری کنیم. این پیشنهاد دو اشکال دارد، یکی اینکه چنین کارخانه ای با ده ها سال کار، فرسوده شده است و خرید آن به صلاح مملکت نیست. وانگهی کشورهای صنعتی به آن سادگی ها حاضر نیستند کارخانه های مادر را به ما بفروشند. در هر حال این پیشنهاد به وزیر به وزیر صنایع و معادن داده شد و نتیجه بعدآ به اطلاع همگان خواهد رسید.
 
 
وقایع اخیر و دولت
 
سخنگوی دولت افزود: مسأله دوم جریانات سیاسی داغ هفته گذشته است. همانطوری که میدانید در اوائل هفته گذشته، چند روزنامه توسط دادستان دادگاه انقلاب مرکز توقیف گردید و بدنبال آن، درگیری ها در جامعه بروز کرد.
 
گروه هائی که بیشتر فعالیت می کنند، گروه هائی چون جبهه ملی و حزب رنجبران، مجاهدین خلق و جناح های بختیار و سلطنت طلب می باشند که حیات و بقای خود را در خطر می بینند و اخیرآ در تبریز گروهک خلق مسلمان شروع به حرکتی کرد که فقط در حد شایعه موفق شده. عملکرد مخالفین جمهوری اسلامی که متاسفانه مخالفین دولت هم به آنها پیوسته اند در این برهه از زمان بخوبی روشن است.
 
نبوی سپس گفت: سازمان دهنده این توطئه ها سازمان مجاهدین خلق که به لحاظ تشکل نسبی که دارند می توانند این برنامه ها را به طور دراز مدت سازماندهی کنند. آنها نیروهای خود را در تهران را بسیج می کنند و پشت نقاب آقای بنی صدر فعالیت خود را شروع می کنند تا چیزی که مطلوب آنان است بوجود آید. تا به مردم نشان دهند که جو متشنج است و دولت قادر برای کنترل نیست. در این درگیری ها، مردم همیشه در صحنه حاضر بوده و تمام توطئه ها را خنثی کردند و خواهند کرد و تا این زمان دستگاه های انتظامی ما نیاز به دخالت را احساس نکرده اند که دقیقآ این یکی از ویژگی های انقلاب ماست و گروه ها سعی دارند تا قوای انتظامی را با مردم درگیر کنند.
 
وی افزود: اگر لازم باشد قوای انتظامی قاطعانه با این مساله برخورد خواهند کرد و مردم این اجازه را خواهند داد.
 
 
اقدامات رئیس جمهوری
 
نبوی سپس گفت: علاوه بر تمام مطالبی که گفته شد، عملکرد آقای بنی صدر غیر منطقی و از شان یک رئیس جمهوری بدور بوده است. ایشان پس از توقیف روزنامه انقلاب اسلامی در همدان برخلاف فرمان امام سخنرانی می کنند و چیزهائی را که در کارنامه خود می نوشتند بر زبان می آورند و بطور رسمی مطرح می کنند.
 
وی اظهار داشت: اگر این مطالب از سوی یک رهبری مطرح می شد، طبیعی بود اما چنین مسئله ای در شان رئیس جمهوری نیست. ایشان مردم را به استقامت و مقاومت دعوت کرده اند، در حالیکه معلوم نیست مقاومت در مقابل چه چیز و چه کس و مقاومت برای چه. استقامت در قبال نهادهای قانونی و یا استقامت در قبال فرامین امام. ایشان متاسفانه در صحبت خود اعلام کرده اند که در 15 خرداد قصد داشتند مردم را برای مقابله با رئیس جمهور به خیابانها بکشند اما کسی نیامد. و این جای بسیار تعجب است زیرا هر کسی که این حرکت عظیم مردم را دیده بود، متوجه شدند که چقدر بودند. حتی گروه های مخالف ادعا کردند سیصد هزار نفر بودند و برای ما همین بس که نیروه های مخالف سیصد هزار نفر را قبول دارند.
 
وی گفت: سخنان آقای بنی صدر انسان را بیاد سخن های آقای ازهاری می اندازد.
 
در این مرحله بود که امام تصمیم گرفتند ایشان را از فرماندهی کل قوا برکنار کنند که ایشان در این زمینه هم عکس العمل خوبی نشان ندادند و حتی پس از برکناری که به تهران آمدند، از سوی دفتر ایشان مردم تحریک می شدند که خوشبختانه با حضور مردم در صحنه، این توطئه ها خنثی شد و ایشان پس از عکس العمل مردم در قبال این صحنه از رئیس شهربانی در خواست حفاظت از منزل خود را کردند.
 
 
پیام رئیس جمهور
 
آقای نبوی با قرائت قسمت هائی از اطلاعیه 22 خرداد ماه رئیس جمهور پیرامون اظهارات رئیس جمهوری که سخنرانی ایشان باعث تضعیف روحیه رزمندگان ما در جبهه بود، گفت: در تمام مدتی که ایشان فرماندهی کل قوا را برعهده داشتند، کوچکترین کلمه ای که روحیه رزمندگان ما را تضعیف کند، کسی بر زبان نیاورد، اما ایشان بعد از برکناری، این مطالب را مطرح کردند که جنگ تحمیلی در صورت طولانی شدن به فرسودگی کامل نیروهای ایران و عراق می انجامد و در خاورمیانه زمینه اجرای برنامه امریکا فراهم خواهد شد و مانند جریان گروگانگیری، مسئله طولانی خواهد شد. ایشان عملاً تسلیم را به مردم الغا می کنند و به مردم می گویند روز شما سیاه می شود و مملکت شکست می خورد و بالاخره ارتش ما به این مرحله خواهد رسید.
 

 وی گفت: آقای بنی صدر دقیقآ مثل مجاهدین خلق عمل می کنند.

 آقای بنی صدر تمام خوبی ها را به خود نسبت می دهند و تمام نارسائی ها و مشکلات حتی در مدت حکومت موقت به دوش حزب حاکم انداختند و معلوم نیست که این حزب هنوز حاکم است یا نه. رئیس جمهوری در قسمت دیگری از این نامه خطاب به مردم گفته اند به شما مردم می گویم، شما به توانائی خود باور کنید و تسلیم جوسازان و چماقداران نشوید، استقامت کنید زیرا که راه های استقامت یافته اید. ایشان مردم را رسماً به قیام علیه دولت و کل نظام دعوت کردند.

 سخنگوی دولت سپس در مورد وضع زلزله زدگان گلبافت کرمان گفت که کمک های بسیاری از جانب مردم رسیده بطوریکه در حال حاضر جز به چادر و پتو نیاز نیست.

 وی همچنین گفت که کمک های کشورهای دیگر را در صورتیکه آلوده به غرض های سیاسی نباشد، خواهیم پذیرفت.

 وی سپس در مورد بمباران مرکز اتمی عراق گفت، همانطور که وزارت امور خارجه اعلان کرد، ما این عمل را توطئه ای برعلیه جمهوری اسلامی و از جانب امریکا و صهیونیسم میدانیم.

 سخنگوی دولت همچنین در مورد شایعه اعزام نیروهای پاسدار به افغانستان گفت که دولت ایران تا کنون هیچ نیروئی به خاک افغانستان اعزام نکرده، زیرا ملت مسلمان افغان احتیاجی به نیروی خارجی ندارد.

 

کیهان 26 خرداد 1360- 

 

Khordad60BehzadNabavi

 

پیام بنی صدر که بهزاد نبوی در باره آن صحبت می کند:

 

پيام رئيس جمهورى به مردم مسلمان و شريف ايران در تاريخ 22 خرداد 1360

 

بسمه تعالى

مردم مسلمان ايران:

 

شما با راى قاطع خود مرا به رياست جمهورى انتخاب كرديد. اينك از خود بپرسيد اگر اينجانب با توقعات قدرت گرايان هم آهنگى مى‏كردم، آيا در وضعى كه مرا قرار داده‏ اند، قرار مى‏گرفتم؟ اگر زبان شما نميشدم و اعتراض نميكردم، اگر وضع كشور را روزانه به شما گزارش نميكردم، اگر هر چه واقع ميشد را قانونى ميشمردم، اگر... با من اينطور رفتار ميكردند؟

به دين خود و راى و اعتماد شما خيانت نكردم و تا جائيكه توانستم كوشيدم. بسيارى از جريانها را بموقع مطلع شدم و هشدار دادم. صدايم را در قيل و قال‏هاى جوسازان گم كردند و اينك نيز مثل جدم حسين ابن على (ع) آنچه از خطرها كه مى‏بينم براى شما پيش بينى ميكنم:

از سه شعار انقلاب اسلامى: استقلال آزادى جمهورى اسلامى هيچ محتوايى بجاى نخواهند گذارد (1).

1- استقلال اقتصادى با بودجه اي كه تهيه كرده‏ اند و با نفتى كه صادر مى‏كنند و با قراردادهایى كه امضاء ميكنند از بين ميرود و چون امنيت نيست وضع شما محرومان جامعه بدتر خواهد شد و گرانى و بيكارى روزگار شما را سياه خواهد كرد.

2- استقلال سياسى بدون استقلال اقتصادى و با وجود ناامنى داخلى و جنگ خارجى از دست خواهد رفت.

3- از آزادى چيز چندانى باقى نمانده است. فقدان امنيت تا بدانجاست كه ليره 200 تومانى دو سال و نيم پيش پنج هزار تومان شده است. روزنامه‏ ها تعطيل و زبانها بسته شده ‏اند و آينده از اينهم بدتر خواهد شد. گروهي كه مقامات را به تصرف در آورده است، بلحاظ بدتر شدن وضع و بى اعتبار شدن در افكار عمومى، روز بروز بيشتر به وسائل اختناق آور پناه خواهد برد و خود قربانى همين جريان خواهد شد.

4- روزى محكومى در پاى چوبه دار گفت: اى آزادى چه جنايتها كه به نام تو نميكنند. امروز و فردا بيشتر از امروز خواهند گفت: اى اسلام چه جنايت‏ها كه بنام تو نميكنند. چنان دين را از اعتبار خواهند انداخت كه بنام اين دين تا يك قرن كسى نتواند حرفى بزند و دعوتى بحق كند.

5- اينجانب هيچ گناهى بجز اينكه خواسته‏ ام استقلال و آزادى و اسلام بعنوان تضمين كننده استقلال و آزادى و زمينه ساز رشد و تعالى همه جانبه انسان به اجرا در آيند نداشته و ندارم. از اسلام نان نخورده‏ ام اما عمر را در خدمت بآن گذرانده ‏ام. بشما مردم گفتم كودتاى خزنده اجرا ميكنند و مراحل آنرا هم يكايك شرح كردم و تا اينجا نيز بهمان ترتيب انجام داده ‏اند و مرحله آخر آن كه سلب عنوان رياست جمهورى و گرفتن جان اينجانب است را نيز دست اندر كارند تا انجام دهند. اگر چنين كردند علاوه برآنچه كه در بالا پيش بينى كردم امور زير نيز واقع خواهند شد:

الف- برخوردهاى پايدار در كشور بر برخوردهاى مسلحانه كنونى اضافه خواهند شد و خود بر مشكلات بالا خواهند افزود. مردم ما كر و كور نيستند و وضيعت روزمره خود را مى‏بينند و مى‏بينند كه دو سال و نيم حكومت حزب حاكم روز به روز وضعيت كشور را بدتر ساخته است و امنيت از بين رفته است. اقتصاد فلج شده است. جنگ داخلى و خارجى بطور مستمر ادامه دارد و اينك خطر گسترش آن نيز است.

ب- جنگ تحميلى در صورت طولانى شدن به فرسودگى كامل نيروهاى ايران و عراق مي انجامد و در خاورميانه زمينه اجراى برنامه آمريكا فراهم ميگردد و همانطوريكه در جريان گروگانگيرى ملاحظه كرديد ناچار به شرايط ننگينى تن خواهند داد. همانطور كه بيمى بخود راه ندادند روزى گفتند تا گروگانها در دست ماست، گلوگاه امپرياليزم آمريكا در دست ماست. و وقتى تسليم شدند، گفتند گروگانها جنس بنجل بودند و آمريكا نميخواست، ناچار شديم از سر بازشان كنيم. خواهند آمد و خواهند گفت چاره نداشتيم جز اينكه به شرايط تسليم بشويم، مردم بدانيد.

چهار وزير خارجه آمدند و و پيشنهاد كردند كه قواى عراق بداخل خاك عراق عقب نشينى كنند و مقدارى هم از مرز فاصله بگيرند و از هر دو طرف حريمى غير نظامى بوجود بيايد و بعد موارد اختلاف از طريق سياسى حل گردند. ما از آنها خواستيم نقشه بياورند و روى نقشه پيشنهاد خود را براى ما روشن بگردانند. قرار بود 18 خرداد بيايند كه با ملاحظه وضع كشور منصرف شدند. از ابتداى جنگ باين سوى، امروز وضعيت نظامى ما بهترين وضعيت است. عقيده اينجانب اين بود كه اگر ما را بحال خود بگذارند، با چند پيروزى چشمگير، ما نه تنها پيروزى نظامى بدست مياوريم بلكه نقشه ‏هاى آمريكا را در همه منطقه برهم ميريزيم و ميتوانيم عصر سوم را در تاريخ آغاز كنيم. ضربه از خارج را تحمل كرديم، ارتش مهاجم را متوقف ساختيم و شروع به اضملال آن نموديم. از پشت سر كردند آنچه كه كردند و شما از آن اطلاع داريد. وضع جنگ تا اين لحظه اينطور است، هستيم و ببينيم كه اين وضع چطور تحول خواهد كرد. اگر اين خطرها كه برشمردم، براى شما مردم ملموس هستند و در دل خود احساس ميكنيد كه راست ميگويم و با شما صادقانه حرف ميزنم اگر امتحان خود را داده‏ ام كه مقام و موقعيت مرا نفريفته و براى وفادارى به دين و براى شما مردم همه چيز حاضر شده ‏ام، اگر بر شما معلوم است كه فرق است ميان حرف و عمل وقتى انسان سوار اسب سركش قدرت نشده و وقتيكه سوار ميشود و اگر ميدانيد كه امتحان واقعى وقتى است كه انسان اسباب سوار شدن بر مركب خودكامه را داشته باشد و سوار نشود، باور كنيد كه خطرها كه برشمردم همه خطرها نيستند و خطرها هم جدى هستند. باور كنيد برای این كه اين خطرها پيش نيايند خود را در هر خطرى افكنده ‏ام، باور كنيد كه يك لحظه از فكر اين خطر بيرون نرفته ‏ام. به هيچ كس خائن نبوده‏ ام و خواسته ‏ام محيط امن و آزاد اجتماعى بوجود آيد و كشور سريع رشد كند.

بگمان اينجانب راه چاره آسانست، به شما مردم همواره سخنم اين بوده است:

روزى كه به دزفول رفتم، شهر در حال سقوط بود. با ارتشيان صحبت كردم به آنها گفتم شما بخود باور كنيد و ميتوانيد دشمن را متوقف كنيد و بشكنيد. آنها از اين جانب پذيرفتند، عمل كردند و موفق شدند. حالا هم به شما مردم ميگويم شما به توانائى خود باور كنيد. تسليم جوسازان و چماق داران نشويد. استقامت كنيد. راههاى استقامت را شما خود در گذشته يافته‏ايد و اينبار نيز ميتوانيد بيابيد.

و اما به كسانى كه شتابزده ميخواهند كار را يكسره كنند، بارها گفته‏ ام و حالا هم مى‏گويم:

برنامه كارتان حذف اختيارات رئيس جمهور است. گفتيد اين حرف دروغ است و معلوم شد كه دروغگوى سال كه بود.

برنامه كارتان حذف رياست جمهورى است، گفتيد بد گمانى و خيال است، تا اينجا آمده ‏ايد. بيائيد هماهنگى بوجود آوريم و با اجراى واقعى قانون، كشور را از مهلكه بيرون ببريم. قانون را وسيله اجراى نيات خود كرديد و اجراى واقعى آنرا تا اين حد مشكل ساختيد. براى پرهيز از خطرها، براى آنكه مردم كشور نگران تر از آنچه هستند نشوند، بيائيد.

الف- آزادي های مصرح در قانون اساسى را محترم شمريد و آزادى بيان و قلم را تامين كنيد و مطمئن باشيد مردم ما عاقل و رشيد هستند و با مقاله ‏ها و حرف هاى تحريك‏ آميز تحريك نميشوند.

ب- قانون اساسى را مو به مو به اجرا بگذاريد و هر جا را كه خلاف انجام شده است معين كنيم و باز گرديم و قانون را اجراء كنيد.

ج- دستگاه قضائى را همانطور كه اسلام مى‏گويد مستقل و بى طرف كنيم و اعتماد و امنيت واقعى را پديد آوريم و بجاى پرداختن به حذف همه و همه و اعمال زور در برخورد بهرمشكل، برنامه ‏اى براى حل مشكلات كشور به اجرا بگذاريم و از راه بحث آزاد واقعى، مانع از آن گرديم كه برخورد انديشه‏ ها به برخورد چماق ها و اسلحه‏ ها بدل گردد.

خواهر و برادر،

با كمال صداقت وضعى را که ميبينم براى شما شرح دادم. بشما ميگويم اگر امروز كه هنوز وقت باقى است نايستاديد و استبداد را كه هنوز قوام نگرفته دفع شر نكرديد و استبداد با سلطه خارجى پيوند قطعى پيدا كرد، همه آنچه را كه گفتم و بدتر از آن بر شما خواهند آورد و...

امروز از صبح تا شام و از شام تا صبح چماق داران رسمى و غير رسمى محل زندگى و كار رئيس جمهورى منتخب شما را در محاصره دارند و اينها مستثنى هستند. مى‏توانند هر تظاهرى را بكنند و هر رذالتى را انجام دهند. فردا با شما مردم چه خواهند كرد؟

خدا را به گواهى مى‏گيرم كه به وظيفه خود عمل كردم و آنچه را بايد به اطلاع شما مى‏رساندم، بر شما مردم است كه نگران سرنوشت انقلاب اسلامى و كشور خود باشيد و استقامت كنيد.

 

رئيس جمهور

ابوالحسن بنى صدر

22 خرداد 1360

 

توضيح

اين پيام در مجلس، در 24 خرداد 1360، توسط آقاى احمد غضنفر پور خوانده شد. آقاى خمينى از قرائت آن، آنطور كه آقاى هاشمى رفسنجانى در كتاب «عبور ار بحران» آورده است، انتقاد كرده بود. يعنى چرا جلوگيرى نكرده ‏ايد! و

1- فهرست آنچه قرار بود استبداد ملاتاريا انجام دهد را بنى صدر در كتاب خيانت به اميد كاملتر آورده است. و ملاتاريا همه خيانت ها، جنايت ها و فسادها را مرتكب شد.

 

منبع: کتاب نامه ها آقای بنی صدر به آقای خمینی و دیگران- انتشارات انقلاب اسلامی- ص 245