آقای دکتر اسد همايون، در گفتگویی در رابطه به اوضاع سياسی ايران و استراتژی منطقه ای، سياست داخلی و خارجی-14 فوريه 2014

 

Homayoun- Assad-1

 

برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید