کارنامه نامزدهای ریاست جمهوری، قالیباف و شبکه خانوادگی او

4- محمد باقر قاليباف متولد مشهد و از فرماندهان جبهه هاي جنگ و فرمانده نيروي هوايي سپاه پاسداران و فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ و شهردار تهران كه  در سال 84 كانديداي رياست جمهوري شد اما بنا به دلايلي احمدي نژاد به جاي وي منصوب شد. او در حال حاضر بنا بر شعار «شهر ما خانه ما است»، اكثر خانواده های وابسته به خود را به انحاء مختلف به شهرداري برده است.

  قاليباف از جمله سرداراني بود كه در دوران خاتمي با نوشتن نامه اي، وي را تهديد به دخالت در امور نمودند. او بعدها به رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دوران خاتمي رسيد. محمد باقر قاليباف از مخالفان سرسخت اصلاح طلبان ميباشد كه در اين دوره در گروه دو به اضافه يك همراه با حداد عادل و ولايتي گروهي براي كسب اين مقام تشكيل داده اند. فساد در ميان فاميل و نزديكان قاليباف همانند ديگر مسئولان موج ميزند از جمله نزديكان وابسته به وي كه درامور شهر تهران دخالت دارند مي توان از افراد زير نام برد.

هما مشير همسر قاليباف كه مسئوليت بانوان شهر تهران را بر عهده دارد -مشاور و مدير كل بانوان شهرداري تهران است

مريم قاليباف دختر او، مشاور خانم هما مشير مادر خويش در امور بانوان شهرداري تهران است.  

الياس قاليباف، پسر شهردار، مسئول امور جوانان شهرداري تهران

اسحق قاليباف، فرزند ديگر او، در شهرداری مشغول است

محسن بهرامي، باجناق محمد باقر قاليباف، مسئول ستاد انتخاباتي و سخنگوي قاليباف و  رئيس مشاوران شهرداري تهران  

-نوريان، باجناق ديگر محمدباقر قالیباف، سردار سپاه در نيروي انتظامي به مسئوليت معاونت اجتماعي شهرداري تهران رسيد و مدتها مسئوليت موسسه فيلم نيروي انتظامي را در اختيار خود و گروه نظامي داشت. او سپس ياران سپاهی خود را براي تاسيس موسسه غير انتفاعي مهر خاور گستر  به شهرداري آورد از جمله:

- سرهنگ شهرايي، سرهنگ نيروي انتظامي دوست  نوريان و عضو هيات رئيسه و مدير عامل موسسه مهر خاور گستر

- سرهنگ ملكي، سرهنگ نيروي انتظامي دوست نوريان و عضو هيات رئيسه موسسه غير انتفاعي مهر خاور گستر

- سرهنگ روزبهاني، سرهنگ نيروي انتظامي و دوست نوريان، عضو هيات رئيسه موسسه غير انتفاعي مهر خاور گستر

 مدتي ديت سايلي مانند همان جريان موسسه كرج در اين مورد بر سر زبانها افتاده است. قاليباف عضو باند مشهدي هاي نظام ولايت مي باشد كه در بسياري از مراكز و نهادها و موسسات به صورت باندي عمل مي نمايند از جمله روزنامه همشهري. رقبایش صورت حساب زیان 16 میلیارد تومانی نشریه های همشهری را انتشار داده اند

    بنا بر ادعائی که خود کرده است و بنابر حضور مرتبش در صدا و سیما و دیدارش با مراجع و... تا این لحظه، او برای باردوم، نامزد مرجح خامنه ای است

 

انقلاب اسلامی در هجرت شماره ۸۲۸ از ۳۰ اردی‌بهشت تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۲


در این رابطه