سرمایه گذاری سپاه برای اینکه قالیباف رئیس جمهوری بگردد و ورود جلیلی به صحنه:

  سپاه بيش از 40 هزار ميليارد تومان بر روي پروژه هاي قاليباف هزينه كرده و تونل ساخته و اتوبان كشيده تا بتواند وي را به عنوان رييس جمهور معرفي كند به سه دليل

● بگويد كه همه كساني كه رييس جمهور مي شوند بد اخلاق و اخمو و غير متخصص نيستند و ما هم متخصص داريم 

او تابع ولايت مطلقه فقیه است

بخشی از تهرانی ها تا حدودي به او راي خواهند داد

كوچكترين حركت ها را سرمهندسی انتخابات به شدت كنترل می کند. بخصوص که مهندسي اي كه قرار بود بر روي قاليباف انجام دهد، با آنچه در باره قالیباف منتشر شده است، مقداری بهم خورده است.

   رسالت 1 خرداد 92، می پرسد: جلیلی کدام صلاحیت را برای احراز مقام ریاست جمهوری دارد؟ آیا چند بار گفتگو با نمایندگان کشورهای 5+1 او را صاحب صلاحیت برای تصدی ریاست جمهوری می کند.

صدا و سيما پیش از رد صلاحیتها و بعد از آن، تبلیغ ميكند كه بايد از جوانها و متخصصان استفاده كرد. زمینه را برای رئیس جمهور کردن یک کارگزار برای خامنه ای می چیند. تبلیغ می کند كه رجل سياسي حتما نبايد مدتها در راس كار مهمي باشد بلكه اگر فردي در مقامي مهم نباشد اما در برنامه گذار و آگاه باشد رجل سياسي است و می تواند رئیس جمهور بشود. کسی که از این زمینه سازی بیشترین سود را می برد، سعید جلیلی است.

   جليلي نه حاشيه دارد و نه گرفتار فسادهای مالي و اخلاقي است. اما آنچه باید داشته باشد و ندارد توان مديريت است. زيرا دبير شوراي امنيت ملي بايد بر كليه مسائل امنيتي اشراف داشته باشد اما او تنها به يك مورد هسته اي پرداخته كه در آن هم در مانده شده است و از خود نظري ندارد. او حتي توان اداره شورای امنیت ملی را ندارد چه برسد به رياست جمهوري. در مذاکرات اتمی نیز کار اصلی را معاون او می کند که منسوب خامنه ای است.

   رأس سپاه طرف خامنه ای است اما بدنه اش، بخشي به سمت طيف طرفدار خميني است كه هاشمي و خاتمي هم جزء این طیف محسوب می شوند. بخش بسيار كمتری طرفدار احمدي نژاد است. بخش بزرگ تری که شماری از سران سپاه را نیز در بر می گیرد، وضعیت کشور را خطرناک می داند و طرفدار نقش دادن به مردم است. قبول و رد صلاحیت ها با توجه به اثر سه قطبی شدن انتخابات در سپاه بعمل آمده است: سه قطبی شدن انتخابات، می تواند مهار سپاه را از دست «رهبری» بیرون برد.

نشریه انقلاب اسلامی شماره ۸۲۹ از ۱۳ تا ۲۷ اردیبهشت