مصاحبه رادیو عصر جدید با خانم ژاله وفا به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    wafa jaleh 20 

 

 

                                                                                                                                                                             برای شنیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک نمایید

 

 

 

مصاحبه رادیو عصر جدید با خانم ژاله وفا به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس


در این رابطه