دلخواسته : تبارشناسی گفتمان اصلاح طلبی و پیشنهاد روش خروج

DelkhasteMahmoudAsrJadidمحمود دلخواسته: «انشتین می گوید که دیوانگی یعنی اینکه اشتباهی را مکررآ تکرار کنی و هر بار انتظار نتیجه متفاوتی را داشته باشی». یعنی همان کاری که اصلاح طلبها به انجام آن معتاد شده اند.... گفتمان اصلاح طلبی از همان عناصری شکل گرفته است که استبداد تاریخی در وطن را ممکن کرده است....."انتخاب" بین بد و بدتر، ساخته «بدترین» یعنی آقای خامنه ای می باشد (فریب آخر: از ترس بدتر جلیلی به بد روحانی پناه بردن) است تا از این طریق، بدترین، که حکومت مطلقه اوست استمرار بیابد.

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای محمود دلخواسته. پنج شنبه 21 آبان 1339

 

برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید