تحلیل‌گر: جناح‌های مختلف رژیم در تدارک «انتخابات» ریاست جمهوری - ۱

 avalin entakhabat1     اولين انتخابات رياست جمهوري هنگامي انجام شد كه حکومت مهندس بازرگان استعفا داده‌بود. بحران گروگان‌گیری در شدت خود بود. شوراي انقلاب مسئوليت برگزاري آن‌را برعهده داشت. انتخابات در تاریخ 5 بهمن ماه سال 1358 برگزار شد. هنوز شوراي نگهبان تشکیل نشده بود و مسئوليت تاييد صلاحیت نامزدها را نداشت. خمینی نیز پذیرفته بود راجع به صلاحیت نامزدها سخنی نگوید و تشخیص صلاحیت را برعهده مردم بگذارد. غیر از یک مورد، او سخنی در باره صلاحیت نامزدها نگفت.  در آن انتخابات، 124 تن از شخصیت‌ها و اعضای  گروهها و احزاب مختلف خود را نامزد کرده بودند.

    معروفترين نامزدهای آن انتخابات عبارت بودند از :

●ابوالحسن بني‌صدر که از سوي مردم، با 76 درصد آراء، انتخاب شد و اولين رييس جمهوری تاریخ ايران شد. ایستادگی او بر اصول استقلال و آزادی و حقوق انسان و حقوق ملی و حقوق شهروندی و حقوق طبیعت، ایستاده بود. دستیاران خمینی به او نامه نوشتند و نزد او رفتند و از او اجازه تقلب در انتخابات مجلس را گرفتند. هدفشان تجدید استبداد بود ولو به قیمت قربانی کردن انقلاب و سازش با بیگانگان.  به دنبال تشکیل مجلسی که 70 درصد انتخاباتش تقلبی بود، برنامه کودتای خزنده را به اجرا گذاشتند. بعد از 18 ماه، در روزهای پیش از آمدن هیأت عدم تعهد به تهران، واپسین مراحل کودتا را که یکی از هدفهای آن ادامه جنگ بود، به انجام رساندند. یکی از هدفها شتاب در کودتا، ادامه جنگ بود. نه تنها به دلیل اظهارات آلن کلارک، وزیر دفاع انگلستان سالها بعد، در دادگاه گفت (جنگ در سود انگلستان و غرب بود اسباب ایجاد و ادامه آن را فراهم کردیم) بلکه به این دلیل که هرگاه بنابر سازش پنهانی، قرار بر ادامه دادن به جنگ نبود، چند روز صبر می‌کردند و جنگ به پایان می‌رسید و اگر رئیس جمهوری استعفاء نمی‌کرد، کودتا می‌کردند. علاوه براین، هاشمی رفسنجانی در عبور از بحران به صراحت می‌نویسد که بنی‌صدر می‌خواهد جنگ را تمام کند اما امام نخواهد گذاشت. بعد از کودتا، او به اروپا مهاجرت کرد. مردمی که از سازش پنهانی آگاه نبودند، می‌پرسیدند او چرا در ایران نماند. اما او می‌دانست که باوجود سازش پنهانی و رابطه ارگانیک میان خمینیسم و ریگانیسم، میدان مبارزه بیرون از ایران، جائی است که او می‌تواند برای رهائی ایران از استبداد وابسته مبارزه کند. خیانت‌ها و جنایت‌ها و فسادها را افشا کند و به برداشته شدن موانع از سر راه به نتیجه رسیدن انقلاب کمک رساند. 

● داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، از پیروان مصدق و کسی بود که باکودتاچیان به مبارزه ایستاد و بخش بزرگ از دوره سلطنت استبدادی شاه سابق را از کودتای 28 سلطنت تا سقوط رژیم در بهمن 1357 را در زندان گذارند. در حکومت مهندس بازرگان وزير كار بود. بعد از استعفاي حکومت مهندس بازرگان، حل مشکل کردستان را تصدی کرد. درپی کودتای خرداد 60، زندانی شد. پس از رهائی از زندان، تا روز 1 آذر 1377، به اتفاق همسر دلیرش، پروانه اسکندری و یاران خود، مبارزه با استبداد را ادامه دادند. در آن تاریخ، این دو، به دستور خامنه‌ای به سبعانه ترین طرز شهید شدند. در جمع شرکت کنندگان در این جنایت، کسانی نیز هستند که از حاميان نامزدهای «انتخابات» ریاست جمهوری 1396 هستند.

● دکتر كاظم سامي، پزشك مبارزی که از دوران نهضت ملی‌ایران تا انقلاب 57، در مبارزه با استبداد وابسته بود. از رهبران حزب مردم ایران بود. در حکومت مهندس بازرگان، وزیر بهداشت و درمان شد. به نمایندگی مجلس انتخاب شد و تا شهادتش به استبداد وابسته مبارزه کرد.  پرداخت و در كنار ان به كار تخصصي خود (پزشكي) مشغول بود.

     یکی از تروریست‌های رژیم ولایت فقیه، در سال 68 او را در مطبش کشت. گروه ترور شناسائی نیز شدند. اما از تعقیب قضائی مصون ماندند و برخی از آنها، هم اکنون از حاميان كانديداهاي رياست جمهوري، در «انتخابات» 96 هستند.

● صادق قطب زاده، از مبارزان در خط مصدق در امریکا بود. با تشکیل کنفدراسیون، او یکی از دبیران کنفدراسیون شد. در کادر رهبری جبهه ملی امریکا و سپس اروپا، بود. با تبعید خمینی از ایران به ترکیه و رفتن او به نجف، قطب زاده با او در نجف و موسی صدر در لبنان ارتباط برقرار کرد. در دفاع از قربانیان رژیم شاه نیز فعال بود و در گسیل ناظران برای حضور در بیدادگاه‌های نظامی شرکت داشت. در مدت اقامت خمینی در فرانسه، فعالیت او شبانه روزی شد. در مراجعت به ایران، سرپرست صدا و سیما و سپس وزیر خارجه شد. چون از سازش پنهانی برسر گروگانها آگاه شد و نامه‌ای به مجلس نوشت و پس از کودتا به مخالفت با دولت کودتا پرداخت و در تدارک براندازی رژیم شد. این شد که دستگیر و اعدام شد. شماری از کسانی که در دستگیری و اعدام او شرکت داشتند، اینک از حامیان نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات 96 هستند.

     جز اینان، احمد مدنی و حسن حبیبی و صادق طباطبائی در شمار نامزدهائی بودند  که رأی آوردند. مدنی نفر دوم در میان رأی آورندگان و حبیبی نفر سوم بودند. از این سه – که آن زمان مصدقی معروف بودند – در پی تسخیر سفار امریکا و خوانده شدن اسناد موجود در آن سفارت، به خارج از کشور گریخت. دو تن دیگر در ایران ماندند. حبیبی در رژیم وزیر و معاون اول شد. در دوران تصدی وزارت دادگستری، در حکومت میرحسین موسوی، اعدام‌های همه روزه و کشتار زندانیان در تابستان 1367 انجام گرفت. کتاب غائله چهارده اسفند منتشر شد که از اسنادماندگار شهادت دهنده بر بیدادگری دستگاه قضائی در خدمت ولایت مطلقه فقیه و نقش این دستگاه در کودتای خرداد 1360 و اعدام‌های بی‌شمار در سال 1360 است. 

٭ مشخصه برخي از كانديداهاي نخستین انتخابات ریاست جمهوری:

● رأی آورندگان به استقلال و آزادی باورمند بودند. گرچه یک‌چند از آنان باطنی جز این داشتند، اما از واقعیتی اعتبار کسب می‌کردند که عضویت در بدیل مصدقی از دید مردم بود؛

● از سه عیب که در جامعه ایرانی معیار تشخیص صالح از طالح است، مبری بودند: چشم پاک و دست پاک و اجتناب از ارتباط با قدرت خارجی و وابستگی به آن؛

● نه تنها حقوق نجومي و زمين نجومي نمي‌گرفتند، بنی‌صدر پیش از ریاست جمهوری، حقوق وزارت و پس از آن حقوق ریاست جمهوری را دریافت نکرد؛

● هنوز دست هیچ‌یک از آنها به خون مردم آغشته نشده بود و در شكنجه و زندان و سركوب مردم دخالت نداشتند؛

● منتخب مردم و یکچند از رأی آورندگان راستگو بوده و در انديشه و عمل آنها دغل و درويي و دروغ وجود نداشت؛

● منتخب مردم و شماری از نامزدها به حقوق انسان و حقوق ملی و حقوق شهروندی و حقوق طبیعت قائل بودند؛

● چون به حقوق باور داشتند و برآن بودند که به یمن توحید اجتماعی بر میزان عدالت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و تولید دیگر نیروهای محرکه و بکار افتادن آنها در رشد را به حداکثر برسانند، وارد نزاع بر سر قدرت نشدند و با قدرت پرستان، از راه ایستادن بر حق، مقابله کردند؛

● منتخب مردم ایران بیان استقلال و آزادی که راهبر انقلاب ایران شد، بازیافت و پیشنهاد کرد و یک‌چند از دیگران نیز به خشونت‌زدائی باور داشتند و خواهان بنای دولت حقوقمدار بودند؛

● نه عضو شبکه تارعنکبوتی روابط شخصی قدرت بودند و در پی ایجاد آن بودند و نه از مبارزه برای تغییر این ساختار دست شستند؛

● غیر از دریادار مدنی که نظامی بازنشسته بود، نه او و نه دیگر نامزدها متکی به مداخله سپاه و ارتش نبودند و بسودشان انتخابات مهندسی نشد. ● برخی از آنان در ظاهر و باطن و یکچند در باطن با ولایت فقیه مخالف بودند. حبیبی که نامزد حزب جمهوری اسلامی بود، کتاب ولایت فقیه خمینی را بی‌مایه می‌دانست و قانون اساسی که او و تنی چند تهیه کردند، براصل حاکمیت جمهور مردم تهیه شد. این متن غیر از پیش نویس قانون اساسی است که کمیسیونی تدوین کرد که در دفتر دکتر سحابی، وزیر مشاور، تشکیل می‌شد.

٭ در «انتخابات» ناآزاد رياست جمهوري كه قرار است در ارديبهشت ماه سال 1396 برگزار شود چه كساني نامزد و چه كساني حاميان نامزدهاهستند:  جمنا:

    بر اساس اخبار و اطلاعات منتشره از سوي مراكز داخلي مي‌توان گفت كه جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي (جمنا)، تقريبا كليه گروههاي سياسي اصولگرا به جز جبهه پايداري و گروه حاميان احمدي نژاد را در خود جاي داده‌است. دو گروه و نامزدهاي آنان را نيز خواهيم شناساند.

     جمنا در آغاز و بعد از انتخاب اعضاي شوراي مركزي خود تعدادي از كانديداهاي مورد نظر خود را معرفي نمود. از ميان آنها تعدادي حذف شدند تا مگر نامزدهای اصلی را معلوم کنند. دو كانديداي ديگر اصولگرايان يعني حميد بقايي و جليلي احتمالا از سوي جبهه پايداري معرفي خواهند شد .

    گروه جمنا از جمع شدن طيف‌هاي مختلف اصولگرا جمعيت موتلفه اسلامي، جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي، جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، قرارگاه عمار، جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جامعه اسلامي مهندسان، جامعه مداحان، نمايندگان فعلي و ادوار مجلس و برخي فرماندهان و وابستگان به نيروي سپاه پاسداران و شوراي شهر تهران تشكيل شده و تقريبا همه گروههاي اصولگرا را در بر گرفته‌است.

    رييس شوراي اين جبهه را محمد حسين رحيميان (نماينده سابق رهبري در بنياد شهيد و توليت استان جمكران) بر عهده دارد و  دبير ستاد اجرايي ان سردار با سابقه محمد باقر ذوالقدر و سخنگوي جبهه مرضيه وحيد دستجردي مي‌باشند.

    با نگاهي به برخي از اعضای شوراي مركزي آن مي‌توان دريافت كه ماههاست اين جبهه با افراد و مسئولان مختلف رايزني نموده‌اند تا بتوانند به عنوان نيرويي تشكيلات جسته در انتخابات شركت كند. در زير به برخي از اعضاي این جبهه معرفی می‌شوند:

ناگفته نماند با بررسي تشكيل دهندگان اين جبهه مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه انها از عوامل سركوب، تجاوز، ترور، اعدام، رانتخواري، شكنجه، اختلاس، فساد اخلاقي، تقلب انتخاباتي، صدور حكم اعدام، و... ميباشند.

    تشكيل دهندگان اين جبهه شامل نمايندگان فعلي و ادوار مجلس، سرداران سپاه و نيروي انتظامي و بسيج و واواک و شهرداران و اعضاي شوراي شهر فعلي و ادوار پیشین آن، مداحان اهل بيت، وابستگان به كشته شدگان، رؤساي اسبق مجلس و وزراي سابق و... مي‌باشند.

1. گروه سرداران و فرماندهان سپاه ، نيروي انتظامي و بسيج جمنا: محسن رضايي، محمد باقر ذوالقدر، محمد باقر قاليباف، حجت الاسلام مجتبي ذوالنور، احمد راستی، پرويز سروري، محمدصالح جوکار، شهروز افخمي، عليرضا زاكاني، حميد اعتماد، حسين فدايي، ابوالفضل حسن‌بیگی، فتاح قره‌باغي، احمد سالک، علیرضا سربخش، احمد سلیم آبادی، سعید سلیمانی، احمد شجاعی، مالک شریعتی، عباس طایفه، عندلیب، محمدحسین فرهنگی، رستم قاسمی، غلامرضا قاسمیان، علی کائیدی، کمیل کهنسال، جبار کوچکی نژاد، حسن مخملی، محمد جواد کولیوند، علی مبینی دهکردی، جلیل محبی، سیدرضا میرزاده، الیاس نادران، سید حسین نقوی حسینی، بیژن نوباوه وطن، مهدی ورشابی و...

2. گروه مداحان اهل بيت در جبهه جمنا: غلامرضا سازگار رئیس خانه مداحان کشور، احمد نيكبختي، سيد رضا نريماني، رضا نبوي، سيد محسن گروسي، محسن طاهري، غلامرضا طاهري، جواد اعتماد سعید، مجید بادکوبه، نریمان پناهی، محمدرضا حاج غلامرضازاده وحجت الاسلام علیرضا پناهیان معاون فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و استاد حوزه و دانشگاه

3. گروه نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي در جبهه جمنا: داریوش اسماعیلی،سید ضیاء الدین اعزازی،  نظر افضلی،قلی‌الله قلی زاده،عزیز اکبریان، احد آزادی خواه، حسن بهرام نیا، محمود بهمنی، محمدرضا پورابراهیمی، فرهاد تجری، اکبر ترکی، حسینعلی حاجی دلیگانی،  فريدون حسنوند، سید حسن حسینی شاهرودی، سید جواد حسینی کیا، سید علاء الدین خادمی، هدایت ا.. خادمی، امیر خجسته، محمد خدابخشی، یوسف داودی، محمد دهقان، حبیب الله دهمرده، علی رستمیان، محمد ابراهیم رضایی، محمدرضا رضایی کوچی، غلام محمد زارعی، سید جواد ساداتی نژاد، قاسم ساعدی، محمداسماعیل سعیدی، حسن سلیمانی، علیرضا سلیمی، علی محمد شاعری، غلامرضا شرفی، محمود شکری،حسین‌علی شهریاری، رضا شیران خراسانی، یعقوب شیویاری، سید صادق طباطبایی نژاد، علی عسگر ظاهری، سید محمد باقر عبادی، اسدالله عباسی، سید احسن علوی، فرهاد فلاحتی، احمد علیرضا بیگی، حمیدرضا فولادگر، سید امیرحسین قاضی‌زاده، عامر کعبی، علی  گلمرادی، عباس گودرزی، سهراب گیلانی، جلال محمودزاده، داود  محمدی، محمد مهدی مفتح، الهیار ملکشاهی، محمدرضا ملکشاهی راد، سید ناصر موسوی لارگانی، شهاب نادری، مجید ناصری نژاد، حسن نوروزی، سید راضی نوری، حسین نیاز آذری، ذبیح نیکفر لیالستانی، حسین هاشمی تختی نژاد،و...

4. گروه نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي در جبهه جمنا: سيد محسن يحيوي، غلامعلي حداد عادل، مجتبی رحمان‌دوست، رجب رحماني، محمد تقي رهبر، فاطمه رهبر، عليرضا خسروي، ابوالقاسم خسروي، محمد خوش چهره،احمد امیرآبادی فراهانی، محمد رضا اميري كهنوج،  حسين اذين، احمد اريايي نژاد،  محمد حسن ابوترابي، لاله افتخاري، رضا آشتیانی عراقی، محمد حسن آصفری، ابراهیم آقامحمدی، مهرداد بذرپاش، هاجر تحریری نیک‌صفت، موسی الرضا ثروتی، روح ا.. جانی عباسپور، ابوالقاسم جراره، قاسم جعفری، عطا الله سلطانی صبور،علی شاهرخی، محمد کریم شهرزاد، عباس شیبانی، رضا صابری، سید علی  طاهری، کمال علیپور خنکداری، حسین فتاحی، عبدالوحید فیاضی، ابراهیم کارخانه ای، مفید کیائی نژاد، اصغر گرانمایه‌پور، شاهین محمدصادقی، مصطفی مرسلی، مراد علی منصوری رضی، علیرضا منظری توکلی، سید مهدی موسوی نژاد، سید شکرخدا موسوی، سید علی اکبر موسوی حسینی، حسین نجابت، منیره نوبخت،  و...          

5. گروه شهرداران و اعضاي شوراي شهر فعلي و ادوار پیشین شورای شهر تهران در جبهه جمنا: محمد باقر قاليباف، محمد نبي حبيبي، مهدي چمران، معصومه آباد، محسن پیرهادی، الهه راستگو، اقبال شاکری، مجتبی شاکری، حمزه شکیب، ابوالفضل قناعتی، حبیب کاشانی، عبدالمقیم ناصحی،

6. گروه مقاله نويسان رسانه‌هاي اصولگرا در مطبوعات و صدا و سيماي جبهه جمنا: رضا داوری، محمد آخوندی، سجاد افروغ، عباس توانگر، پیام تیرانداز، سیدیاسر جبرائیلی، عبدالله عبداللهی، سید مرتضی فاطمی، محمد صادق عربلو، حسین قدیانی، علیرضا قزوه، مجید قلی‌زاده، -حسین اسرافیلی، محمد روح الاميني ،

7. گروه وزراي ادوار پیشن در جبهه جمنا: داود  دانش جعفری (وزير اسبق اقتصاد )،سید مرتضی بختیاری (وزير اسبق دادگستري)، -رضا تقی‌پور (وزير اسبق ارتباطات)، سید محمد حسینی(وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي)، مهدی غضنفری( وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت)، محمدمهدی زاهدی(وزير اسبق  علوم و تحقيقات)،علي نيك زاد(وزير اسبق راه و شهرسازي)، حسن غفوري فرد (وزير اسبق نيرو)، محمود فرشیدی( وزير اسبق اموزش و پرورش)، حاجي بابايي (وزير اسبق اموزش و پرورش)، مرضيه وحيد دستجردي )وزير اسبق بهداشت و درمان)، عبدالرضا  مصری  (وزیر سابق رفاه وتامین اجتماعی)، محمد  ناظمی اردکانی(وزير اسبق تعاون)، مجید نامجو (وزیر سابق نیرو)، پرويز فتاح (وزير اسبق نيرو)،محمد عباسي (وزير اسبق ورزش)، مصطفي مير سليم (وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي،و... 

7. گروه همسران و نزديكان مسئولان كشته شده در جبهه جمنا: الهام حیدری همسر سردار تهرانی مقدم، ایران رکن‌آبادی  خواهر غضنفر رکن آبادی، پروانه چراغ نوروزی همسر سردار همدانی، حوریه حاجی حاتم همسر سردار حاجی حاتم، سیده اعظم حسینی نویسنده کتاب دا، مریم اردبیلی عروس آیةالله حائري شيرازي،.،پروین سلیحی همسر دکتر لبافی نژاد، نفیسه فیاض‌بخش همسر جواد مادرشاهي، شکیبا محبی‌تبار فرزند شهيد محبي تبار و...

و..

   اين جبهه در اولين نشست خود در محل برگزاري نمايشگاه بين‌المللي كتاب (شهرآافتاب) از ميان حدود 3 هزار تن از اعضا ، 30 نفر را به عنوان اعضاي شوراي مركزي برگزيد كه آنها نيز 21 نفر را به عنوان نامزدهاي رياست جمهوري برگزيدند تا در مراحل بعد،يك نامزد اصلح را برگزينند.

 

● اعضاي 30 نفره شوراي مركزي اين جبهه عبارتند از:

1- سردار سابق سپاه پاسداران محمد باقر ذوالقدر: از فرماندهان امنيتي سپاه و متقلبان انتخاباتي با تفكر انجمن حجتيه، از عوامل سركوب دهه هاي بعد از انقلاب و از بانیان سازمان ترور؛

2- سردار بسيجي مهدي چمران: از رانت خواران و رييس شوراي شهر تهران  با تفكر انجمن حجتيه

3- سردار سابق سپاه پاسداران محمد صالح جوكار : نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي

4-سردار سابق سپاه پاسداران حسين فدايي : معاون سازمان اطلاعات سپاه و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي  از عوامل سركوب سال 88

5-سردار سابق سپاه پاسداران پرويز سروري: عضو سپاه مستقر در لبنان و سوريه ، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي ، از عوامل سركوب سال 88 عضو و دبير جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي

6- سردار سابق سپاه پاسداران محمود خسروي وفا: رييس فدراسيون معلولان و جانبازان از محافظان مقام رهبري

7- حجت الاسلام محمد حسن رحيميان: نماينده اسبق رهبري در بنياد شهيد و توليت جمكران كه مدعي 13 بار عشق بازي رهبري با امامش شده است.، با تفكر انجمن حجتيه

8- مرضيه وحيد دستجردي : خواهر سردار سپاه پاسداران احمد وحيد دستجرديو وزير بهداشت و درمان محمود احمدي نژاد و پزشك مخصوص زنان بيت رهبري

9- غلامعلي حداد عادل : پدر همسر سيد مجتبي خامنه اي و رييس اسبق مجلس شوراي اسلامي، از عوامل موثر در سركوبسالهاي بعد از انقلاب

10- مهدي محمدي: از مسئولان رسانه اي روزنامه كيهان و بيت رهبري و صدا و سيما

11- رضا روستا ازاد : از اعضاي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي و رييس سابق دانشگاه شريف  از عوامل سركوب دانشجويي

12- نادر طالب زاده : از اعضاي قرارگاه عمار و از فرزند تيمسار طالب زاده و متخصص شناسايي فيلم هاي صهيونيستي!

13- فاطمه رهبر: عضو هيات موتلفه و نماينده سابق مجلس

14- لطف الله فروزنده دهكردي: از مشاوران اقتصادي و مديريتي محمود احمدي نژاد

15- عليرضا مرندي : نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي و پزشك مخصوص مردان بيت هربري

16- لاله افتخاري : عضو هيات موتلفه و نماينده سابق مجلس و پيش بيني كننده اراي 24 ميليوني احمدي نژاد قبل ازانتخابات

17- زهره الهيان : عضو جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي

18- سید محمد حسینی: وزير ارشاد اسلامي دولت محمود احمدي نژاد

19- یحیی آل اسحاق:  از نمايندگان اسبق مجلس و وابسته به هيات موتلفه اسلامي و جامعه مهندسان

20-  علی همتی از عوامل وابسته به اصولگرايان

21-  رضا نجابت از اعضاي دانشجويان مستقل و نزديكان به جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي

22- حجت الاسلام - محمدرضا آشتیانی} نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي  از عوامل سركوب

23-  فرشته حشمتیان: از عوامل وابسته به اصولگرايان

24-منیره نوبخت: از نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي

25- حجت الله عبدالملکی: استاد دانشگاه و از اقتصاد دانان و طراحان اقتصاد مقاومتي

26- مجتبی ابراهیمی: از عوامل وابسته به اصولگرايان

27- الهه راستگو:عضو شوراي شهر تهران معروف به اسب تراواي اصلاح طلبان كه با ورود به شوراي شهر اصولگرا شد و راي او به قاليباف موجب شهردار شدن او گرديد ، او از جمله رانتخواران بزرگ شهرداري در كنار برادرش مي باشد.

28- محمدرضا کاشفی: از عوامل وابسته به اصولگرايان

29- محمد نبی حبیبی: دبيرسابق هيات موتلفه ،شهردار اسبق تهران

30- ابوالقاسم جراره از نمايندگان اصولگراي ادوار مجلس

    بعد از انتخاب شوراي مركزي اين جبهه، عده‌اي به عنوان كانديداي رياست جمهوري برگزيده شدند كه در مراحل بعدي برخي از آنها حذف و در نهايت قرار است يك نفر را به عنوان كانديداي اصلح معرفي نمايند كه قدري بعيد است.

     قبل از ورود به معرفي كانديداهاي رياست جمهوري بد نيست به سابقه رييس ستاد اجرايي اين جبهه كه در كنار محسن رضايي يدي طولا در تقلب انتخاباتي دارد توجه فرماييد:

• سردار سرتيپ محمد باقر ذوالقدر:

    از خشن‌ترين و عبوس‌ترين و جنايتكارترين سرداران سپاه پاسداران كه از همان ابتداي انقلاب شمشير گردن زنی در خدمت ولايت فقیه را برگردن انداخت و آنقدر در اين کار تند روي كرد كه زماني خميني دستور داد او را به مأموریتی بفرستند تا كشته شود تا که «صواب كارهاي گذشته‌اش از بين نرود»!

    عبدالله شهبازي در اين مورد مي‌نويسد: ... در كنار اين‌ها (منظور انجمن حجته‌اي‌هايي كه در شهرداري تهران و ديگر مراكز وجود دارند) سرداري هم هست كه در حيات امام خميني آن قدر خطا و فساد كرد كه او دستور داد به جايي تبعيدش كنند كه قلب خطر باشد شايد شهيد شود و حسنات قبلي‌اش از كف‌اش نرود. دعاي خير امام هم كارساز نشد و اگر بدانيد الان در كدام مدرج و مرتبه هست يقين دست خود را به دندان خواهيد گرفت. اين سردار و اطرافيانش نيز ديگر دوست ندارند در حاشيه باشند. [منظور سردار محمدباقر ذوالقدر است. شهبازي].

    باوجود این، واقعیتی هست که شهبازی بدان نپرداخته‌است و آن این‌است که ذوالقدر هم از حجتیه‌ایها بود که خمینی آنها را دشمن می‌داشت و هم در سپاه باندی را تشکیل داده بود که از خمینی حرف شنوی نداشت. نه تنها در سطح جامعه خود را به ارتکاب هرجنایتی مختار می‌دانست بلکه در درون سپاه، بر سر سلطه بر آن، با باندهای دیگر در ستیز بود. بدین‌خاطر بود که خمینی دستور داده بود او را به مأموریتی بفرستند که از آن زنده برنگردد. او زنده ماند اما باندهای دیگر دست بالا را پیدا کردند و دست او را از سپاه کوتاه کردند.

    سردار امنيتي ، نظامي و قضايي محمد باقر ذوالقدر در همايش فرماندهان بسيج اداری، كارگری و اصناف سراسر كشورگفت: «انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در نوع خود بی‌نظیر بود و باید پیچیده عمل می‌شد و نیروی اصولگرا بحمدالله با طراحی درست و چند لایه، توانستند در یک رقابت واقعی و تنگاتنگ، حمایت اکثریت مردم را به خدمتگزاری بیشتر و موثرتر به آنها جلب کنند» (روزنامه ایران 8 تيرماه سال 84.

    سردار ذوالقدر هنگامي كه به عنوان مسئول اجرايي اين جبهه معرفي شد، معلوم گشت اين جبهه قصد دارد اگر توانست نامزد خود و اگر نتوانست، آراي حسن روحاني را به حداقل برساند. او چندي پيش به همراه سردار محسن رضايي ( این دو اينك نقش سردار مشفق را در اين انتخابات بازي مي‌كنند) به قم رفته و در ديدار با مراجع به روشنگري پرداختند. علاوه براين گفته مي‌شود  این دو در ديداري كه با مصباح یزدی داشتند از وي خواستند از اين جبهه حمايت كند تا اصول گرایان دچار شكاف و ازدياد كانديدا نشوند. اما از قرار، با مخالفت مصباح و نيروهاي جبهه پايداري روبرو شده اند .