استقلال و نقش اپوزیسیون مستقل، مصاحبه رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                                 Sedarat-Ali-1

                                                                                    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 

 

 

 


در این رابطه