فساد و رانتخواری از موانع مهم تولید و رشد اقتصادی در ایران، گفتگوی رادیو فردا با ژاله وفا

ژاله وفا: فساد و رانتخواری از موانع مهم تولید و رشد اقتصادی در ایران است که از طریق نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای گسترش یافته است

                                                                                  wafa1

                                                                                    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید                   

رادیو فردا: علی خامنه‌ ای روز سه‌ شنبه از نامزدهای ریاست‌ جمهوری ایران خواست که برای حل مشکلات اقتصادی نگاه‌ شان به بیرون از کشور نباشد. دو تحلیلگر اقتصادی به رادیو فردا می‌ گویند ظرفیت‌ های اقتصاد ایران بدون ارتباط با خارج قدرتمند نیست و بخش مهمی از اقتصاد، گسترش‌ دهندۀ رانت‌ خواری و فساد هستند.

 

 


در این رابطه