تحریم فعال یا عدم تحریم "انتخابات" ریاست جمهوری در رژیم ولایت فقیه، مصاحبه رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                                  Sedarat-Ali-1

                                                                                     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 

 


در این رابطه