حمید رفیع :چه کسانی‌ به ملت توهین کرده و میکنند؟

rafi hamid۲۰سال از دروغ "انتخاب بین بد و بدتر در سیستم" توسط خائنان به انقلاب که اسم خود را "اصلاحطلب" گذشته اند، می‌گذارد! آنها که با کودتا بر علیه انقلاب کنار خمینی به ملت ایران گفته بودند اگر همه شما بگویید بله ما کنار خمینی خواهیم گفت نه و کودتا کردند، برای بقای استبداد که بقول خمینی اوجب واجبات بود فریب جدیدی ایجاد کردند، گفتند که "هزینه تغییر سیستم سنگین است پس تغییر نظام برای احیای حقوقمان را باید فراموش کنیم و فقط سعی‌ کنیم مانع رسیدن بدتر به قدرت شویم!" ناگهان جانیانی از بطن استبداد بیرون آوردند و آنها را بدتر و خود را بد معرفی کردند! عده‌ای که نپرسیده بودند حقم کجاست! در دام افتادند و امکان ادامه حیات را به استبداد  دادند! این فریب را بخشی از جامعه به تجربه گذاشت، ۲۰ سال از این تجربه می‌گذارد! حال نتایج این فریب را برسی کنیم، ببینیم جز بقای استبداد چه نتایجی داشته؟ ۱- از نظر اقتصادی بقای استبداد نیاز به ایجاد بحرانهای گوناگون داشت که باعث ایجاد محاصره اقتصادی ایران شد و در این وسط کسانی به اسم دور زدن محاصره اقتصادی ثروت ملی را تاراج کردند! ساختارهای اقتصادی که پایدار نبودند در این ۲۰ سال از بین رفت. با تصمیم آقای رفسنجانی و بعد خاتمی اقتصاد کشور به دست سپاه داده شد. امروز بیش از ۱۸ ملیون حاشیه نشین ایجاد شده که در وضعیت بدی هستند، نصف ایران بیابان شده، دریاچه ها، رودها با ساختن سدهای بدون فکر، حفر چاهای عمیق خشک شدند، برای ساختن ویلاها جنگلها نابود شدند و.. ! ۲- از نظر اجتماعی ترویج خشونت در اشکال گوناگون به اوج خود رسیده، دروغگویی، تهمت زدن، توهین،دزدی و.. جامعه را در بر گرفته. ۳- از نظر سیاسی هیچگاه ایران تا این حد مورد تنفر نبوده! ۴-از نظر فرهنگی: حمله مسئولان استبداد به فرهنگ در سانسور کتابها، در تبلیغ دروغ و زور در کتابهای درسی‌،.. فقر فرهنگی در شکل خرافات، تعلیم "تسلیم مقابل استبداد بعنوان تنها راه حل"! در جامعه هیچگاه به این حد نبوده، فرهنگ پرستش زور بنام دین ترویج شده و میشود، ولایت مطلقه که بقول مرحوم آیت الله منتظری عین شرک است ترویج شده و میشود، اعدامها در ملا عام حد نمیشناسد. امروز ادمکشانی که بقول مرحوم آیت الله منتظری: اسمشان به عنوان بزرگترین جنایتکاران تاریخ برده خواهند شد، یکی‌ از طرف شورای نگهبان از جناح "اصولگرا" نامزد انتصابات میشود و کسی‌ نمی‌گوید بس است اینکار را نکنید! و دیگری ۴ سال وزیر "دادگستری" رئیس جمهور منتصب بوده! و کسی‌ نگفت حیأ کنید! با وجود نوار آیت الله منتظری و افشای جنایات این دو نفر ( پورمحمدی و رئیسی) که انتصابشان نتیجه دروغ انتخاب بین بد و بدتر بوده و است، عده‌ای بدون توجه به این حقایق مثل یک قمارباز که میبازد ولی‌ درس نمیگیرد و میز قمار را برای نجات خود ترک نمیکند به این قمار ادامه میدهند! حال با توجه به این موضوعات، از خود بپرسیم آیا ۴۰ ملیون رای دادند؟ آیا واقعا ۱۶ ملیون ‌ایرانی به به یک جنایتکار رای دادند؟ آیا خود را همجنس او میدانند؟ اگر بله این یکی‌ از صدمات فریب انتخاب بین بد و بدتر است! البته آنها که به رئیسی رای دادند میتوانند بگویند وزیر دادگستری آنطرف هم مثل این یکی‌ جنایتکار است پس جنایتکار بودن، خائن بودن عیب نیست!! این است نتیجه ۲۰ سال فریب "اصلاحطلبان"! اما در اخر خطاب به آنها که می‌گویید و میترسانید که اگر بخواهیم جامعه را از خطرات فریب "انتخاب بین بد و بدتر یا انتخاب در درون استبداد" آگاه سازیم ما را به اسم کسانی که جامعه را نادان میشمارد معرفی خواهی‌ کرد!! می‌پرسم آیا می‌فهمید که می‌خواهید سانسور کنید؟ وقتی‌ گالیله گفت زمین گرد است در حالیکه همه فکر میکردند صاف است همین تهدید با او شد! آیا می‌فهمید که زورگوئی و زورپرستی خود را نشان میدهید، نشان میدهید که می‌ترسید که حقایق افشا شوند و فریبکاران کارنامه خیانتهایشان افشا شود؟ میدانید که به گفته حکیم فردوسی در شاهنامه، زمانی ملت ایران، تن‌ دادن به ظلم ضحاک را تنها راه حّل شناخت تا اینکه در کنار کاوه با جنبش همگانی عبور از استبداد را ممکن ساخت؟ بدانید از تهدید‌های شما نمیترسیم، چون به آرمانهایمان معتقد هستیم و آنها را تاکتیکی یا برای موش و گربه بازی کردن با استبداد حراج نکرده و نمی‌کنیم! حقایق را به ملت ایران گفته و میگوئیم، حقانیت تغییر را فقط توسط ملت ایران دانسته و میدانیم. بدانید که فریبکاران، خائنان، و جنایتکاران را افشا کرده و می‌کنیم. بله جنبش همگانی را تنها راه نجات ایران برای تغییر خود و آزاد کردن وطن از استبداد دانسته و میدانیم. شما با اینکه از نوار صحبتهای آقای روحانی در مجلس اول برای اعدام مخالفان، از صحبت این آقا برای به دار کشیدن در دانشگاه بعد از اعتراض دانشجویان، از نوار صحبت ایشان با مقامات اسراییلی، نقش ایشان در خیانت ایرانگیت آگاه هستید تصمیم بر سانسور آنها گرفتید! ما آنها را افشا می‌کنیم چون ملت ایران را بالغ و دانا میدانیم. شما ناطق نوری را دیروز بدترین معرفی‌ میکردید و سفر او را به انگلیس برای باج دادن به دولت انگلیس با ما افشا کردید ولی‌ امروز او شده "اصلاحطلب" و سانسور کارهایش برای شما واجب شده ! با توجه به این مطالب، چه کسانی‌ به ملت توهین کرده و میکنند؟ شاد باشید.