علی صدارت : وضعیت امروز ایران در رابطه با بحرانهای خارجی و داخلی. مصاحبه با عصرجدید

مصاحبۀ حسین جوادزاده در رادیو عصرجدید با علی Sedarat-Ali-1صدارت

در تاریخ 27 مرداد 1396 برابر با 18 اگوست 2017

وضعیت امروز ایران در رابطه با بحرانهای خارجی و داخلی.

با مقدمه در مورد 28 مرداد.

اینکه ما چه روز و روزگار و چه سرنوشتی داشته باشیم، افرادی.... عده‌ای.... باید در مکانی.... فضایی... میدانی.... حضور داشته باشند.

اگر خود ما مردم به فکر ساختن سرنوشت خود و عزیزان خود نباشیم، این فضا... میدان... نمی‌تواند خالی بماند. بالاخره سرنوشت را باید کسی و یا کسانی و یا افرادی بسازند!

به علت عدم حضور یک حداقل لازمی از ما مردم در میدان تعیین سرنوشت خود، این فضا خالی مانده است و در نتیجه منفعت‌پرستان و زورمندان و قدرت‌مداران و خشونت‌گستران، این مکان و فضا و میدان خالی گذاشته شده توسط ما مردم را اشغال کرده‌اند و در نتیجه آنها هستند که تصمیم گرفته و می‌گیرند که ما و عزیزان ما چه روز و روزگار و چه وضعیت و چه سرنوشتی داشته باشیم.

قدرت‌ها به دنبال منفعت خود هستند، و به دلیل نداشتن پایگاه مردمی، و به علت نیاز حیاتی به تجاوزها به حقوق  برای بقای خود، برای "حفظ نظام....."  نیاز به سرکوب و خفقان دارند و برای توجیه آن نیاز به بحران‌سازی دارند.

رژیم ولایت فقیه، تا به حال با تولید سه بحران بزرگ (اولی: گروگانگیری، دومی: رد پیشنهاد صلح صدام و کودتای خرداد 1360 و ادامۀ جنگ، و سومی: بحران هسته‌ای) توانسته است به بقای خود ادامه دهد.

رژیم برای بقای خود احتیاج به مشروعیت دارد و این مشروعیت و اعتبار را با زندانی کردن ما مردم در "انتخاب" بین بد و بدتر و با شرکت ما مردم در "انتخابات"  و  "رای‌گیری"ها، کسب می‌کند.

به هوش باشیم که اگر یک حداقل لازمی از ما مردم در عرصۀ تعیین سرنوشت خود و عزیزانمان نباشیم، زورمندان و قدرت‌مداران در این رژیم، با ادامۀ ایجاد پی در پی بحران‌های کوچک و بزرگ، برای خفقان و سرکوب ما مردم بهانه درست می‌کنند، تا به جنایت و فساد ادامه دهند و سرنوشت ما طبیعتا و قطعا از این بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد.

هر کدام از ما می‌توانیم و باید در ساختن سرنوشت خود، نقش‌آفرین باشیم، حتی اگر آن نقش در ظاهر، کوچک به نظر بیاید.

گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اند---کس به میدان در نمی‌آید! سواران را چه شد؟!

 

مصاحبه در تلگرام با حجم کم برای ایران:

https://t.me/sedaratMD/362

 

همان مصاحبه در ساندکلاد:

https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-96-05-27

 

همان مصاحبه در یوتیوب:

https://youtu.be/PcrwIVnBjQ4?t=2s

^^^^^

https://www.facebook.com/Sedarat57/posts/1421040174639261

^^^^^

https://plus.google.com/u/0/+AliSedarat/posts/fYGKsYFJMR4