صدارت :نقش هسته‌های مردمی در مواجه با عوامل سرکوب رژیم در یک جنبش عمومی: گفتگو با آقای جوادزاده

Sedarat Ali 3صدارت :نقش هسته‌های مردمی در مواجه با عوامل سرکوب رژیم در یک جنبش عمومی: گفتگو با آقای جوادزاده

 

 

برای شنیدن مصاحبه لطفا به این لینکها مراجعه فرمایید:

Sedarat 96-09-24=نقش هسته های مردمی در مواجه با عوامل سرکوب رژیم در یک جنبش عمومی :گفتگو با آقای صدارت

رادیو عصر جدید . جمعه ۲۴ آذر ۹۶

فایل صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-96-09-24 

 

و نیز:

https://t.me/sedaratMD/378