بدیل موجود و آماده برای گذار از استبداد به مردم سالاری، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                            Sedarat-Ali-1

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را  کلیک کنید