مگر آزادی و مردمسالاری اهداف انقلاب نبودند؟، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

 مگر آزادی و مردمسالاری اهداف انقلاب نبودند؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمود دلخواسته در  رادیو عصر جدید:

                                                                             Delkhasteh-Mahmoud2-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید