سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - هامبورگ

jahangir12کدام قانون اساسی ضامن حقوق برابر است؟: سخنرانی آقای جهانگیر گلزار در کانون حقوق بشر هامبورگ
یکشنه ۸ مهر۱۳۹۷

 

 

++++++

 

فایل صوتی

 

 

جهت شنیدن صدای سخنرانی لطفا اینجا را کلیک کنید

 

فایل تصویری

 

جهت دیدن سخنرانی لطفا اینجا را کلیک کنید

 

+++++