صدارت : وژدان احساسی (۱) روانشناسی «خودزنی» بخشی از ایرانیان مبتلا به انفعال

روانشناسی فردی و جمعی و نقش وجدان احساسی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی: 
                                                                            Sedarat-Abdolahi-1

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید