ارتباط قتل خاشقچی با ایرانیان، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                               Sedarat-Ali-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید