کدام قانون اساسی پاسخگوی معضلات ایران است ، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

کدام قانون اساسی پاسخگوی معضلات ایران است.  مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار در رادیو عصر جدید:
                                                                                Golsar-Jahangui-1
                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید