صدارت : وجدان احساسی (۲) نقش روانشناسی فردی و جمعی در گفتار و کردار افراد و عمل‌کرد جمعی ملت در برهه‌های مختلف تصمیم‌گیری

 

Sedarat-Ali-1صدارت : وژدان احساسی (۲) نقش روانشناسی فردی و جمعی در گفتار و کردار افراد و عمل‌کرد جمعی ملت در برهه‌های مختلف تصمیم‌گیری


روانشناسی فردی و جمعی و نقش وجدان احساسی:

مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای صدارت

مصاحبه کنند  آقای مرتضی عبداللهی . چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷

فایل صوتی

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-97-07-18sepideh 

                   

 


در این رابطه