نقش و جایگاه زنان در تحول به سوی دمکراسی، سخنرانی جهانگیر گلزار به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

نقش و جایگاه زنان در تحول به سوی دمکراسی، سخنرانی جهانگیر گلزار به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نمایندگی هامبورگ:
                                                                              Golsar-Jahangui-1
                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید