تأثیر عمل به حقوق در زندگی و در جامعه، سخنرانی جهانگیر گلزار در نشست سالانۀ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (در آلمان)

                                                                           

                                                                                golsar15 برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید