نادر انتظام: تسلیت،شکر و "شادباش" برای جاری شدن سیل

 entezam nader 20062014بنام خداوند نازل کننده باران رحمت.

با عرض تسلیت و شکر و شاد باش برای جاری شدن سیل در بهار ۱۳۹۸ در ایران.

علمای علم دفاع از حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست بر این باورند که، وضعیت آب و هوای جهان در حال تغییر است ، با توجه به عدم برخورداری از تخصص لازم و کافی در این زمینه از اظهار نظر معذورم بدارید .اما :

معنا و مفهوم شکر در قرآن و رابطه آن با جاری شدن سیل !

تعریف شکر، شکر به معنای ثناگوئی در مقابل یک نعمت که بر ما ارزانی میشود و یا اعتراف توام با تعظیم و تکریم به آن نعمت می باشد.

اقسام شکر، خداوند رحمان در جای جای قرآن وبه امت ها و اقوام گذشته و برای درس به آیندگان از بیان نعمت های مادی و معنوی و شکرو سپاس از این بذل مرحمت سخن به فراوان فرموده.

شکر به سه نحو در برابر این نعمت ها بیان و یا اجرا میشود ، شکر به زبان ، شکر قلبی ، و شکر عملی که مهمترین آن شکر عملی است که اثر آنرا هر دو طرف اعم شکر از خداوند بی نیاز از شکر بنده ، تا انسان محتاج شکر و سپاس از عمل خود بهر وسیله و هر نوع به وضوح در می یابند.

وجوب شکر،

دسته اول آیاتی هستند که در آنها خداوند به سپاسگزاری و شکر گزاری برای نعمتهائی که بر ما و جهان اطراف ما ارزانی فرموده و برای ذات مبارک خود دستور فرموده . با توجه به اینکه عقل نیازمند به اصول راهنما می باشد شکر و حمد و سپاس نیز یکی از زیباترین اصول راهنمای عقل انسان است و عقل آزاد همیشه با آگاهی از اینکه شکر در برابر نعمت موجب سعادت دنیا و آخرت انسان و هستی میگردد ، در برابر هر نعمتی از خداوند و بندگان او سپاسگزار خواهد بود .

آیات شکر و کفران نعمت در قرآن

"الْحَمْدُ لِلَّه رب العالمین ، بر هر انسان آگاهی روشن است که نظام هستی را ربی ، مدیری و مدبری است که او ولی امر و پرورش جهان هستی می باشد . بر هر انسان مدیر و مدبری روشن هست که بازدهی عمل مثبت و سازنده او جای شکر و سپاس دارد ، پس بر اوست که از نزول و بر خورداری از اینهمه نعمت مدیر جهان هستی را ثناگو و سپاسگزار باشد .

«... واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون؛ بدون شکر نعمت پرستش نا تمام خواهد بود .


• «...
وکن من الشـکرین؛خطاب به موسا و همه انسانها ، در برابر نعمت هائی را که بر شما ارزانی فرمودم سپاسگزار و شاکر باشید .

 

ازنعمتهای پروردگارت سخن بگو« محمد از نعمتهائی که بر تو دادم با مردم سخن بگو.

پس، از آنچه خداوند روزی شما كرده كه حلال شرعى و پاكیزه طبعى است بخورید و تصرف كنید،و نعمت خدا راشكرگزارید اگر تنها او را مى‌پرستید.

«فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له..؛

و همانا ما به لقمان حکمت دادیم (دانش‌هاى پرسود عقلى و نقلى دادیم و از جمله این را گفتیم) كه خدا را سپاس‌گزار، و هر كه سپاس گزارد، جز این نیست كه به سود خود سپاس مى‌گزارد، و هر كه کفران كند بى‌تردید خداوندبى‌نیازوستوده(صفات و افعال)است.

به انسان سفارش پدر و مادر را نمودیم، مادر به او حامله شد و هرروز ضعیف تر می‌شود و پس از دو سال او را از شیر بازگرفت، و سفارش کردیم که باید شکرگزار من و پدر و مادرت باشی که بازگشت به سوی من است."

 

تلخی و شیرینی سیل ، در اینکه نزول باران بر زمین تشنه و در حال موت بزرگترین نعمت خواهد بود ، نه تنها شکی در آن نیست بلکه انسان و تمامی موجوداتی که بهر نحوی از این نعمت بزرگ بر خوردار میشوند باید سپاسگزار آن یکتای بی همتا باشیم . از اینکه در پس و به هنگام نزول باران فراوان سیل جاری میشود نیز شکی در آن نیست .

 

عزا عزا ست امروز ، ایران از خشک سالی در عزاست امروز ، عزا عزاست امروز ،ایران ااز جاری شدن سیل در عزاست امروز !!. ؤ چقدر نظام طبیعت بر ما در این دو عزا میخندد که، بر این ملت ببارم و نبارم از هردو در عزاست امروز !!. غافل از اینکه در پس هر سوء مدیریتی در هر کجای جهان هر نعمتی به نقمتی تبدیل میشود .

 

دوستی تلفن کرد به دفترم در بیمارستان که دوست داری برویم به فاجعه اولین پل زیر گذر در میدان فوزیه در پل چوبی نگاه کنیم ؟ ، گفتم مگر چی شده گفت شهرداری تهران برای اولین بار از اهالی محل و جناب شهردار دعوت کرده که برای افتتاح اولین پل زودگذر در شهر تهران که به مناسبت شکستن کمر ترافیک میدان فوزیه احداث شده در محل حضور بهم رسانند و شاهد بهره برداری از این دست آورد بزرگ باشند چند سال قبل از انقلاب ، منتها :

صدای دلخراش گیر کردن سقف اتو بوس به زیر پل که در میان هیاهوی جاوید شاه مردم گم شده بود و اینکه چطور اتوبوس و مسافرین را از زیر پل نجات دهند تماشائی و در عین حال بسیار غم انگیز بود . و پس از بریدن سقف اتوبوس همه چیز به خیر گذشت و قرار شد که دیگر هیچ وسیله نقلیه با چنین ارتفاعی از زیر پل عبور نکند !! زمانی سپری شد و فصل زیبای زمستان فرا رسید و باران رحمت خداوند بر مردم تهران نازل و کلی دود ه ها را شست و بعلت اینکه برای این زیر گذر سیستم آب دروئی تعبیه نشده بود !! نزول باران رحمت در گودی زیر پل جمع شد و همین رحمت شد بلای عبور هر وسیله نقلییه از این زیرگذر .

 

عقل یک کودک و حل معما ، چند روز قبل در سایت فیس بوک عکس یک وانت بار که در دهانه یک تونل گیر کرده بود را دیدم ، همه علمای مهندسی جمع شدند که چه اتفاقی افتاده ؟ چون تا هفته قبل همین وانت بار از این تونل عبور میکرد ، اما امروز یا وانت بار قد کشیده و به سن بلوغ رسیده و یا تونل پیر شده و سقفش کوتاه شده ،

چه مایدمان کرد ؟ کودکی با هوش در آن نزدیکی بود گفت من راه حل را می دانم ، همه خندیدند و گفتند یعنی تو از این همه عالم و سالخورده بیشتر می فهمی ؟ کودک گفت آری ، هفته قبل این جاده را به قطر یک سانتی متر روکش اسفالت کردند در نتیجه طول ۲ متر به ۱۹۹ سانتی متر تقلیل یافته ، همگی گفتند بسیار خوب را حل بیرون کشیدن ماشین چیست ؟ کودک گفت به اندازه یک سانتی متر باد ۴ طایر ماشین را کم کنید و چنین شد که ماشین نجات یافت .

 

هموطن گرامی ، زمانی که نبوغ فرزندان این مرز و بوم به بی خردی ظلمت کده روحانیت ساسانیان و در امتداد آن تا به فاجعه نقمت روحانیت بی خرد امروز ایران گرفتار نیامده بود با خردان دانشگاه نرفته سازنده تخت جمشید چنان بنائی را بر پا کردند که حتا باران رحمت سال ۹۸ نیز براحتی بر گرده این بنا بارید و به راحتی و بدون دردسر و خفت سرش را به زیر انداخت و به چاه های ابروی با آبروی ۲۵۰۰ ساله به عنوان یک نعمت الهی به زیر زمین سرا زیر و در نهان خانه آبهای زیر زمینی پنهان شد تا فردا از قناتی در جای دیگر سر بر آورد و سر زمینی دیگر ی را آباد کند .

 

راه حل چیست ؟ از ۹۹ اسماء خداوند یکی حلیم، حکیم و علیم هست که هر سه آنها را به یک انسان و در نتیجه به یک جامعه و مخصوصا رهبران آن نظام عنایت فرموده ، یکی از لغاتی که در برابر حلیم بسیار دوست دارم جهل است ، بر خلاف تصور بسیاری جهل در قرآن در برابر علم نیست ، بل رو در روی حلم ایستاده، حلیم یعنی صبور ، یعنی انسانی که با خرد عمل میکند ، یک بی سواد خردمند برای تخت جمشید در بیشتر از ۲۵۰۰ سال قبل حلیمانه آبراهی می سازد که نه تنها به نزول هزاران باران رحمت در طول قرنها خوش آمد گفته ، که به باران نعمت افزون بهار ۹۸نیز، اما دهها مهندس مکتبی جاهل در دره بسیار عمیق دروازه قرآن شیراز اتوبان بدون فاضلاب می سازند !!.

 

تنها راه حل،نجات از جهل و جاهلانی است که بر کشور ما حاکم شده اند . به امید بازگشت حلم و حکمت و علم بر سر زمین ایران عزیز . تسلیت مرا پذیرا باشید به غمتان سخت گریستم .و هنوز هم دوستتان دارم .

 

آمریکا، ۲۷ مارچ ۲۰۱۹ ، نادر انتظام .